För dig som möter konsumenter

Konsumentverket erbjuder metodstöd till dig som möter personer i särskilt behov av stöd i samband med konsumentköp och med att hantera privatekonomiska problem. Vi har även ett uppdrag att samverka med samhällsaktörer och att främja spridning av information om miljömässigt hållbar konsumtion.