Mer material om hållbar konsumtion

På Konsumentverkets webbsidor finns skolmaterial och rapporter inom området. Materialet kan användas i olika sammanhang till olika målgrupper.

Hållbart såklart 

Korta filmer som ger många konkreta tips och förklarar på ett enkelt och roligt sätt hur man kan göra för att vara en medveten konsument.

Läs mer om materialet Hållbart såklart på våra lärarsidor

Miljömässigt hållbar konsumtion 

En övergripande introduktion till området miljömässigt hållbar konsumtion. Ett bra stöd för att prata om konsumtion i förhållande till resurser.

Mer om materialet Miljömässigt hållbar konsumtion på våra lärarsidor

Sök fram och läs mer om våra skolmaterial om hållbar konsumtion i Lektionsbanken

Rapporter och andra kunskapsunderlag

Konsumentverket tar fram och sprider olika typer av kunskapsunderlag gällande miljömässigt hållbar konsumtion. I dem hittar du övergripande konsumtionstrender och fakta om specifika områden.

Om Konsumentverkets kunskapsunderlag om miljö och hållbarhet

Filmer om hållbar konsumtion

Du får gärna bädda in eller länka till våra filmer om hållbar konsumtion som du hittar i Konsumentverkets Youtubekanal
Konsumentverkets Youtubekanal

Webbinarier om hållbar konsumtion

Här kan du ta del av Konsumentverkets webbinarier om hållbar konsumtion.  Webbinarierna tar upp till exempel matsvinn, utsläppsminskning, klimatkompensation, hållbar konsumtion av kläder och kött samt attityder och hinder för att konsumera mer hållbart.

Webbinarier om hållbar konsumtion

Senast granskad 13 december 2022