Sprida kunskap om hållbar konsumtion

Hushållen står för 60 procent av den totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan i Sverige. Du och din organisation kan hjälpa konsumenter att agera mer hållbart genom att använda och sprida Konsumentverkets information om miljömässigt hållbar konsumtion.

Många konsumenter vill agera mer hållbart men det kan kännas krångligt och det är svårt att veta var det finns tillförlitlig information. Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument erbjuder konsumenter tillförlitlig information och handfasta råd för en mer miljömässigt hållbar konsumtion.

Tillsammans måste vi hjälpas åt för att minska konsumtionens negativa påverkan på klimatet. Såväl konsumenter och företag som beslutsfattare, offentliga aktörer och civila samhället måste bidra. Genom att använda och sprida informationen vidare kan du hjälpa konsumenter att agera mer hållbart i vardagen vilket bidrar till FN:s globala mål att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Inom ramen för Konsumentverkets regeringsuppdrag att främja spridning av miljömässigt hållbar konsumtion, har vi tagit fram tips på hur du och din organisation kan tänka, arbeta och bidra.

Läs om uppdraget att främja spridning av information om miljömässigt hållbar konsumtion

Så här kan du sprida Konsumentverkets information om hållbar konsumtion:

  • Publicera information på er webbplats och länka gärna vidare till hallåkonsument.se
  • Anordna föredrag, webbinarier, fysiska träffar eller varför inte en studiecirkel?
  • Ta fram eget informationsmaterial (broschyrer, presentationer, filmer) med hjälp av Konsumentverkets information
  • Skriv en artikel om hållbar konsumtion i er medlemstidning eller skapa inlägg i sociala medier.

För att göra det enkelt för dig har vi samlat färdigt material som du kan använda.

Om Konsumentverkets material om hållbar konsumtion

Senast granskad 26 augusti 2021