Konsumentinformation om hållbar konsumtion

Konsumentverket har information och material om miljömässigt hållbar konsumtion som syftar till att höja kunskapen och vägleda konsumenter på området. På hallåkonsument.se finns information som du och din organisation är fria att använda och sprida vidare. I vår lektionsbank hittar du dessutom filmer, quiz och övningar om miljömässigt hållbar konsumtion.

Hallå konsument är en nationell upplysningsstjänst dit konsumenter kan vända sig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Här finns både generell information om hållbar konsumtion och information som är kopplad till specifika varor och tjänster. Ta reda på hur konsumenter kan agera mer hållbart och hur olika produkter påverkar miljön på Hallå konsuments webbplats.

Om miljö och hållbarhet på hallåkonsument.se

Tips om Hallå konsuments information om hållbar konsumtion - film på youtube

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket. Inom miljö- och hållbarhetsområdet bidrar Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten, Livsmedelsverket och Boverket med kunskap.

Material om hållbar konsumtion 

I Konsumentverkets lektionsbank finns ett 50-tal lektioner på temat Hållbar konsumtion. Lektionerna är framtagna för undervisning i grundskolan och gymnasiet, men lektionernas övningar, quiz och filmer fungerar att använda i andra sammanhang och till andra målgrupper.

Här är några exempel på användbara material:

Hållbart såklart

Korta filmer som ger många konkreta tips och förklarar på ett enkelt och roligt sätt hur man kan göra för att vara en medveten konsument.

Läs mer om materialet Hållbart såklart på våra lärarsidor

Miljömässigt hållbar konsumtion

En övergripande introduktion till området miljömässigt hållbar konsumtion och ett bra stöd för att prata om konsumtion i förhållande till resurser.

Läs mer om materialet Miljömässigt hållbar konsumtion på våra lärarsidor

Sök fram och läs mer om våra skolmaterial om hållbar konsumtion i Lektionsbanken 

Rapporter och andra kunskapsunderlag

Konsumentverket tar fram och sprider olika typer av kunskapsunderlag gällande miljömässigt hållbar konsumtion. I dem hittar du övergripande konsumtionstrender och fakta om specifika områden.

Om Konsumentverkets kunskapsunderlag om miljö och hållbarhet

Så här får du använda vårt material

  • Det är fritt fram att länka till hallåkonsument.se. Innan du länkar får du gärna läsa om Hallå konsuments länkningspolicy
    Hallå konsuments länkningspolicy
  • Den här texten kan med fördel användas för att beskriva vad Hallå konsument är: Hallå konsument hjälper till med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Du hittar information och tips för hur du kan konsumera mer miljömässigt hållbart, samt hur olika produkter påverkar miljön. Hallå konsument är en rikstäckande, oberoende upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. 
  • Du får gärna bädda in eller länka till våra filmer om hållbar konsumtion som du hittar i Konsumentverkets Youtubekanal
    Konsumentverkets Youtubekanal
  • Det här gäller när du sprider information från Konsumentverket
    Spridning av Konsumentverkets material
Senast granskad 26 augusti 2021