Anna, IT-projektledare

Anna, medarbetare på Konsumentverket

Vad arbetar du med?

– Jag jobbar som projektledare på IT-enheten. I mitt jobb ingår att vara beställare mot externa IT-leverantörer, eftersom Konsumentverket inte gör så mycket IT-utveckling internt. En annan stor del är att jag leder interna IT-projekt, till exempel när vi ska införa något nytt system eller ny programvara.

Hur kan en dag på Konsumentverket se ut för dig?

– Min arbetsdag kan innehålla flera olika delar. Till exempel kan dagen börja med att jag har möte i ett utvecklingsprojekt för något IT-system. Sedan kanske jag håller i en intern utbildning av personal för ett nytt datorprogram. Under dagen har jag antagligen en del kontakter med externa leverantörer, som kan gälla drift eller utveckling av IT-system. En del arbetstid går också till administration. Mitt arbete är väldigt varierat från dag till dag, och både enskilt arbete och arbete i olika grupper är vanligt.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Jag gillar att jobbet innehåller stor variation och bredd. Man får lära sig nytt inom många olika områden, som teknik, utbildning och förvaltning av IT-system. Det är roligt att ha rollen som länk mellan teknikutvecklare och användare, till exempel genom att agera bollplank och sålla och förmedla information.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Planering och uppföljning är viktigt eftersom jag jobbar mycket i projektform. En annan viktig del är omvärldsbevakning av trender, IT-området utvecklas ju snabbt. Därför håller jag mig à jour och läser mycket nyhetsbrev och deltar på seminarier.

Varför valde du Konsumentverket?

– Jag lockades av att Konsumentverket är en myndighet som många känner till, med frågor som berör alla. Därför tog jag chansen att söka mig hit när Konsumentverket flyttades till Karlstad från Stockholm.

Vad är bra med att arbeta på Konsumentverket?

– Det känns att det här är en arbetsplats som är mån om sina anställda, bland annat genom bra möjligheter till kompetensutveckling. Det finns en öppenhet för förändringar och en vilja att följa med utvecklingen till exempel när det gäller sociala medier. Sedan är det ett bra arbetsklimat med många trevliga kollegor.

Senast granskad 10 december 2019