Maria, utredare

Vad arbetar du med?

– På produktsäkerhetsområdet arbetar Konsumentverket för att varor och tjänster ska vara säkra för konsumenter att använda – man ska inte skada sig, och produkterna ska hålla en sådan säkerhetsnivå som man kan förvänta sig. Jag arbetar bland annat som projektledare i olika tillsynsprojekt och med standardiseringen och vägledning inom tjänsters säkerhet. Jag leder en arbetsgrupp på avdelningen där vi utvecklar verksamheten inom det proaktiva området och jag är också fackligt engagerad.

Hur kan en dag på Konsumentverket se ut för dig?

– När jag kommer till jobbet startar jag ofta med att strukturera upp vad som står på agendan under dagen, till exempel vilka möten som behöver förberedas. I ärendehandläggningen har jag mycket kontakter, bland annat med företag och experter för olika sakområden på andra myndigheter. Konsumentverket har ett brett uppdrag när det gäller säkerheten hos varor och tjänster. Några av huvuddelarna är leksaker, personlig skyddsutrustning för privat bruk, produkter för barn och farliga livsmedelsimitationer, men också fritidstjänster som ridning, dykutbildning eller guidade fjällturer. Barnsäkerhet är ett prioriterat område hos oss.

Jag sitter med i marknadskontrollrådet – ett samarbetsforum för myndigheter som har tillsyn och gör marknadskontroller inom olika områden.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Jag tycker att vi har stor frihet under ansvar. Man har goda möjligheter att påverka utformningen av sitt eget arbete och att sätta egna mål. Det är tillfredsställande när man kan se konkreta resultat av sitt arbete. Den proaktiva sidan av jobbet när vi för dialog med branscher, företag och andra myndigheter uppskattar jag. Man får se verkligheten och det tror jag är viktigt för att göra ett bra jobb.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Akademisk utbildning behövs, gärna med inriktning mot teknik eller naturvetenskap. Man måste kunna uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska, eftersom internationella kontakter ingår i arbetet. Flexibilitet och att vara intresserad av människor tror jag är viktigt. Bemötande och kommunikation är en viktig faktor för att lyckas i sin tillsynsroll. Och att ha förståelse för juridik, vi har alla ansvar för att arbetet utförs på ett rättssäkert sätt.

Varför valde du Konsumentverket?

– Jag har tidigare jobbat privat och kommunalt och lockades av att jobba statligt med en möjlighet att påverka, både nationellt och internationellt. Konsumentverket hade länge känts som en intressant arbetsplats eftersom jag alltid varit intresserad av konsumentfrågor.

Vad är bra med att arbeta på Konsumentverket?

– Det är en lagom stor arbetsplats där man kan lära känna alla och jag tycker att vi har en väldigt bra arbetsmiljö. Jag trivs också med arbetsuppgifterna och uppskattar möjligheten att påverka utformningen av mitt eget arbete och att få vara delaktig i att utveckla verksamheten.

Utbildning

Högskoleutbildning i naturvetenskap/teknik med inriktning mot produktutveckling, framför allt livsmedel

Tidigare arbeten

Behörig undersökare av livsmedel och vatten på ackrediterat laboratorium
Tillsyn på kommunal miljöförvaltning inom områdena livsmedel, dricksvatten och smittskydd
Konsult

Senast granskad 11 november 2016