Skriva uppsats

Är du universitets- eller högskolestuderande och intresserad av att skriva uppsats inom konsumentområdet? Ämnesområdet är brett och mångvetenskapligt och frågeställningarna kan vara rättsliga, ekonomiska eller beteendevetenskapliga.
Två ungdomar sitter i en soffa och tittar in i kameran

Konsumentverket vill gärna uppmuntra studenter på universitet och högskola att skriva uppsatser inom konsumentområdet och ger gärna förslag på uppsatsämnen. Däremot kan vi inte ge handledning eller ekonomiskt stöd.

Konsumentverkets förslag på uppsatsämnen inom olika områden:

Uppsatsämnen inom konsumenträtt

Uppsatsämnen inom miljö

Uppsatsämnen inom överskuldsättning, barn och unga, stöd till civilsamhället

Förutom våra förslag till uppsatsämnen, finns det många områden som är intressanta att belysa ur ett konsumentperspektiv:

  • Särskilt problematiska marknader för konsumenter som t.ex. telekom, hälsa, resor
  • Säkerhet i produkter och tjänster som riktar sig mot barn och unga
  • Sårbarhet och utsatthet i köpsituationer för exempelvis konsumenter med funktionsnedsättning, äldre, barn eller invandrade
  • Möjligheter och problem för konsumenterna på digitaliserade och gränslösa marknader

Uppsatstävling

Mellan åren 2016 till 2020 arrangerade Konsumentverket uppsatstävling för studenter.  Du kan läsa om tävlingsbidragen från tidigare år nedan. Under 2021 arrangeras ingen tävling.

Vinnare i uppsatstävlingen 2020

Vinnare i uppsatstävlingen 2019 

Vinnare i uppsatstävlingen 2018

Vinnare i uppsatstävlingen 2017

Vinnare i uppsatstävlingen 2016

Kontaktperson för studentuppsatser

Karoline Sjölander
karoline.sjolander@konsumentverket.se

Senast granskad 19 januari 2021