Skriva uppsats

Två personer diskuterar

Är du universitets- eller högskolestuderande och intresserad av att skriva uppsats inom konsumentområdet? Ämnesområdet är brett och mångvetenskapligt och frågeställningarna kan vara rättsliga, ekonomiska eller beteendevetenskapliga.

Konsumentverket vill gärna uppmuntra studenter på universitet och högskola att skriva uppsatser inom konsumentområdet och ger gärna förslag på uppsatsämnen. Däremot kan vi inte ge handledning eller ekonomiskt stöd.

Konsumentverkets förslag på uppsatsämnen för studenter

Förutom våra förslag till uppsatsämnen, finns det många områden som är intressanta att belysa ur ett konsumentperspektiv:

  • Särskilt problematiska marknader för konsumenter som t.ex. telekom, hälsa, resor
  • Säkerhet i produkter och tjänster som riktar sig mot barn och unga
  • Hållbar konsumtion, till exempel problem och möjligheter med delningsekonomi eller kollaborativ konsumtion
  • Överskuldsättning, orsaker och konsekvenser för konsumenter
  • Sårbarhet och utsatthet i köpsituationer för exempelvis konsumenter med funktionsnedsättning, äldre, barn eller invandrade
  • Möjligheter och problem för konsumenterna på digitaliserade och gränslösa marknader

 

Kontaktperson för studentuppsatser

Kristine Blom
kristine.blom@konsumentverket.se 

Senast granskad 20 oktober 2020
Skriv ut