Skriva uppsats

Är du universitets- eller högskolestuderande och intresserad av att skriva uppsats inom konsumentområdet? Ämnesområdet är brett och mångvetenskapligt och frågeställningarna kan vara rättsliga, ekonomiska eller beteendevetenskapliga.
Två ungdomar sitter i en soffa och tittar in i kameran

Konsumentverket ger inte handledning eller ekonomiskt stöd vid uppsatsskrivande. Däremot vill vi gärna uppmuntra studenter på universitet och högskola att skriva uppsatser inom konsumentområdet. 

Konsumentverkets förslag på uppsatsämnen inom olika områden:

Uppsatsämnen inom konsumenträtt

Uppsatsämnen inom miljö

Uppsatsämnen inom överskuldsättning, barn och unga, stöd till civilsamhället

Förutom våra förslag till uppsatsämnen, finns det många områden som är intressanta att belysa ur ett konsumentperspektiv:

  • Särskilt problematiska marknader för konsumenter som t.ex. telekom, hälsa, resor
  • Säkerhet i produkter och tjänster som riktar sig mot barn och unga
  • Sårbarhet och utsatthet i köpsituationer för exempelvis konsumenter med funktionsnedsättning, äldre, barn eller invandrade
  • Möjligheter och problem för konsumenterna på digitaliserade och gränslösa marknader

Kontaktperson för studentuppsatser

Caroline Hammarstedt

caroline.hammarstedt@konsumentverket.se

Senast granskad 5 april 2022