Uppsatstävling för studenter 2020

Som student vid högskola eller universitet kan du delta i en uppsatstävling som Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd nu bjuder in till för femte året i rad. De bästa uppsatserna får dela på 50 000 kronor.

Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. Konsumentperspektivet ska vara tydligt och vi ser gärna att uppsatserna på något sätt fångar upp perspektiv på sårbara och utsatta konsumenter, genus- och jämställdhetsperspektiv eller frågor som rör hållbar konsumtion.

Hur gör jag för att delta i 2020 års tävling?

Personer som är, eller som under 2019 – 2020, har varit anställda vid Konsumentverket får ej delta.

För att delta i tävlingen ska din uppsats:

 • vara examinerad och betygsatt vid ett svenskt lärosäte mellan den 1 augusti 2019 och den 15 augusti 2020
 • vara på kandidat-, magister- eller masternivå och erhållit högsta betyg inom berört ämne
 • vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska
 • innehålla en sammanfattning på högst tre sidor
 • kompletteras med vidimerat intyg över dina akademiska studier och att uppsatsen är godkänd och betygsatt (vanligen genom studieregistret Ladok)
 • kompletteras med ett brev där du förklarar på vilket sätt din uppsats speglar ett konsumentperspektiv

Uppsats, betyg och övriga intyg ska vara Konsumentverket tillhanda senast den 31 augusti 2020. Allt skickas elektroniskt till konsumentverket@konsumentverket.se. Skriv ”Uppsatstävling” och ditt/dina efternamn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Du får en bekräftelse på att vi fått din uppsats och du blir underrättad om du går vidare i urvalsprocessen.

Hur bedöms uppsatserna?

I ett första steg görs en kvalitets- och relevansbedömning inom Konsumentverket. De uppsatser som kvarstår överlämnas till myndighetens vetenskapliga råd för att bedömas utifrån flera kriterier:

 • problemformulering  
 • forskningsanknytning och teoretisk grund
 • trovärdighet i metod och genomförande
 • kvalitet i analys och slutsatser
 • originalitet, nytänkande och bidrag till kunskapsutveckling
 • språklig utformning och formalia. 

Hur utses vinnarna?

Konsumentverkets vetenskapliga råd fattar under hösten 2020 beslut om vilka uppsatser de anser är bäst och rekommenderar hur prissumman ska fördelas mellan vinnarna. Konsumentverkets generaldirektör fattar därefter ett slutgiltigt beslut. Konsumentverket publicerar därefter uppsatserna på sin webbplats.

Seminariemedverkan

Vinnarna förutsätts medverka personligen vid ett seminarium i november 2020 på Konsumentverket för prisutdelning och presentation. Medverkan vid detta seminarium är ett villkor för att vinnare ska erhålla tilldelad prissumma. Konsumentverket betalar för resa inom Sverige och upp till 3 000 för resa till och från utlandet.

Vinnare i uppsatstävlingen 2019 

Vinnare i uppsatstävlingen 2018

Vinnare i uppsatstävlingen 2017

Vinnare i uppsatstävlingen 2016

Frågor om uppsatstävlingen?

Kristine Blom
Telefon 054 – 19 40 95
kristine.blom@konsumentverket.se

Senast granskad 13 oktober 2020
Skriv ut