Uppsatstävling för studenter

Som student vid högskola eller universitet kan du delta i en uppsatstävling som Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd nu bjuder in till för fjärde året i rad.

Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. Konsumentperspektivet ska vara tydligt och vi ser gärna att uppsatserna på något sätt fångar upp perspektiv på sårbara och utsatta konsumenter, genus- och jämställdhetsperspektiv eller frågor som rör hållbar konsumtion.

Fler uppsatstips hittar du här

Hur gör jag för att delta i 2019 års tävling

Personer som är, eller som under 2018–2019 har varit, anställda vid Konsumentverket får ej delta.

För att delta i tävlingen ska din uppsats:

 • vara examinerad och betygsatt vid ett svenskt lärosäte mellan den 1 augusti 2018 och den 15 augusti 2019
 • vara på kandidat-, magister- eller masternivå och fått högsta betyg inom berört ämne
 • vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska
 • innehålla en sammanfattning på högst tre sidor
 • kompletteras med vidimerat intyg över dina akademiska studier och att uppsatsen är godkänd och betygsatt (vanligen genom studieregistret Ladok)
 • kompletteras med ett brev där du förklarar på vilket sätt din uppsats speglar ett konsumentperspektiv.

Uppsats, betyg och övriga intyg ska vara Konsumentverket tillhanda senast den 30 augusti 2019. Allt skickas till konsumentverket@konsumentverket.se. Skriv ”Uppsatstävling” och ditt/dina efternamn i ämnesraden. Du får en bekräftelse på att vi fått din uppsats och du blir underrättad om du går vidare i urvalsprocessen.

Hur uppsatserna bedöms

I ett första steg görs en kvalitets- och relevansbedömning inom Konsumentverket. De uppsatser som kvarstår överlämnas till myndighetens vetenskapliga råd för att bedömas utifrån flera kriterier:

 • problemformulering  
 • forskningsanknytning och teoretisk grund
 • trovärdighet i metod och genomförande
 • kvalitet i analys och slutsatser
 • originalitet, nytänkande och bidrag till kunskapsutveckling
 • språklig utformning och formalia. 

Hur vinnarna utses

Konsumentverkets vetenskapliga råd fattar under hösten 2019 beslut om vilka uppsatser de anser är bäst och rekommenderar hur prissumman ska fördelas mellan vinnarna. Konsumentverkets generaldirektör fattar därefter ett slutgiltigt beslut. Konsumentverket publicerar därefter uppsatserna på sin webbplats.

Medverka på seminarium

Vinnarna förutsätts medverka personligen vid ett seminarium fredagen den 22 november på Konsumentverket för prisutdelning och presentation. Medverkan vid seminariet är ett villkor för att vinnare ska få tilldelad prissumma. Konsumentverket bjuder på resa inom Sverige och upp till 3 000 kronor för resa till och från utlandet.

Vinnare i uppsatstävlingen 2019 

Vinnare i uppsatstävlingen 2018

Vinnare i uppsatstävlingen 2017

Vinnare i uppsatstävlingen 2016

Frågor om uppsatstävlingen

Om du har frågor om vår uppsatstävling kan du kontakta Kristine Blom. kristine.blom@konsumentverket.se
tfn: 054–19 40 95

Senast granskad 26 oktober 2018