Vinnare i uppsatstävlingen 2016

Tre uppsatser prisades i den första upplagan av Konsumentverkets uppsatstävling. Varje uppsats belönas med 15 000 kronor.

De tre vinnarna är:

Cecilia Ceder, affärsjuridik, Karlstads universitet för uppsatsen "Person till person-lån"

Motivering: Uppsatsen är en genomarbetad utredning av ett nytt fenomen som är växande. En kompetent och välunderbyggd rättslig analys som visar på förhållanden som inte är anpassade till utvecklingen.

Uppsatsen Person till person-lån

Lars Crusefalk, sociologi, Göteborgs universitet för uppsatsen "Investerare, missbrukare och utsatta"

Motivering: Välskriven och teoretiskt driven studie med konsumenten i fokus och med frågeställningar av hög samhällsrelevans. Resultaten är intresseväckande och bidrar med nya och nyanserade perspektiv på ungas tankar om skuldsättning och krediter.

Uppsatsen Investerare, missbrukare och utsatta

Frida Magnusdotter Ivarsson och Sara Frykman, företagsekonomi, Göteborgs universitet för uppsatsen "Up for dinner with strangers?"

Motivering: Välskriven originell uppsats med ett modigt angreppssätt som förmedlar ny kunskap om ett nytt fenomen. Uppsatsen ger en kompetent redogörelse för forskningsläge och har goda teoretiska utgångspunkter.

Uppsatsen Up for dinner with strangers

Senast granskad 2 mars 2020