Vinnare i uppsatstävlingen 2017

Tre uppsatser prisades i Konsumentverkets uppsatstävling 2017. Varje uppsats belönas med 15 000 kronor.

Totalt kom 50 tävlingsbidrag in från 20 olika ämnesdiscipliner från 17 olika lärosäten
i Sverige. De tre vinnarna är:

Huiyi Zhang, Linköpings universitet, för uppsatsen "An investigation on Swedish laypersons´ perceptions of consuming edible insects"

Motivering: En välskriven uppsats med god originalitet på ett för oss i Sverige helt nytt tema rörande hållbar konsumtion. Metodansatsen är ambitiös och forskningsanknytningen i bakgrund och diskussion är utförlig.

Uppsatsen An investigation on Swedish laypersons´ perceptions of consuming edible insects

Cafer Demirok, Örebro universitet, för uppsatsen "En ny skuldsaneringslag. Förbättrade möjligheter för överskuldsatta gäldenärer till ekonomisk rehabilitering?"

Motivering: En välskriven uppsats som uppmärksammar ett av de allvarligaste konsumentproblemen. Den är kritiskt ifrågasättande och vidgas bortom rent juridiska spörsmål till mer komplexa samhälleliga sammanhang.

Uppsatsen En ny skuldsaneringslag. Förbättrade möjligheter för överskuldsatta gäldenärer till ekonomisk rehabilitering?

Natalie Harris och Mikael Gustavsson Holvik, Högskolan i Borås, för uppsatsen "Barriers to adopting e-grocery – focus on user experience"

Motivering: En uppsats som ger nya kunskaper om ett nytt och relevant ämne. En mycket väl genomförd studie som kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod på ett bra sätt.

Uppsatsen Barriers to adopting e-grocery – focus on user experience

Senast granskad 2 mars 2020