Vinnare i uppsatstävlingen 2018

Två uppsatser prisades i Konsumentverkets uppsatstävling 2018. Varje uppsats belönas med 25 000 kronor.

Totalt kom 23 tävlingsbidrag in från 14 olika ämnesdiscipliner från 18 olika lärosäten i Sverige. De två vinnarna är: 

Max Giese, Stockholms universitet, för uppsatsen "Reklam i sociala medier – en kartläggning av influencers handlingssätt och de rättsliga konsekvenser som följer"

Motivering: En mycket välskriven och intressant uppsats som ger en god inblick i och kritisk diskussion av rättsläget, liksom de utmaningar som dold reklam i sociala medier innebär. Analysen rymmer väl underbyggd argumentation, hög trovärdighet och självständighet i slutsatser. Konsumentperspektivet är tydligt och är även klargörande för ett flertal berörda aktörer.

Uppsatsen Reklam i sociala medier - en kartläggning av influencers handlingssätt och de rättsliga konsekvenserna

Johan Bergström, Stockholms universitet, för uppsatsen "Flygresenärers rättigheter vid inställda och försenade flyg"

Motivering: En mycket bra uppsats, som tar sig an ett aktuellt och föga utforskat ämne. Uppsatsen visar ingående förståelse för de grundläggande EU-rättsliga principer som styr samspelet mellan nationell rätt och EU-rätt. Metoden är välvald och tillämpas på ett övertygande sätt. Analysen är sofistikerad och kritiken mot utvecklingen i svensk rätt är väl underbyggd. Uppsatsen visar prov på originalitet och självständighet.

Uppsatsen Flygresenärers rättigheter vid inställda och försenade flyg

Senast granskad 13 augusti 2021