Ansök om bidrag

Här ansöker du om ekonomiskt bidrag till din organisation eller verksamhet.

Ansökningstider

Ansökan öppnar den 17 augusti 2020. Sista ansökningsdag är den 30 september 2020.

Att fylla i ansökan

Du ansöker genom att logga in med e-legitimation i e-tjänsten. Om du vill kan du använda ditt privata mobila BankID vid inloggning.

Logga in och ansök om bidrag

Läs mer om BankID e-legitimation

Ansökan via e-post eller post

Det går också att göra ansökan via e-post eller vanlig post. Kontakta Konsumentverket för mer information om hur detta går till.

Kontakta Konsumentverket

Ha alla uppgifter och handlingar till hands

För att underlätta när ansökan ska fyllas i går det att förbereda genom att ta fram ett antal uppgifter och dokument.

Information om vilka uppgifter och dokument som behövs vid ansökan om organisationsbidrag.

Information om vilka uppgifter och dokument som behövs vid ansökan om verksamhetsbidrag.

Spara och fortsätta senare

Det går att avbryta och spara en påbörjad ansökan för att fortsätta ifyllandet vid en annan tidpunkt inom ansökningstiden.

Bekräftelse på inkommen ansökan

När ansökan kommit in skickar vi en bekräftelse på detta till organisationens kontaktperson.

Flera ansökningar från samma organisation

Om organisationen söker både organisationsbidrag och verksamhetsbidrag behöver inte samma bilagor bifogas två gånger. Hur detta går till framgår då ansökan fylls i via e-tjänsten.

Om kontaktperson

Kontaktpersonen är den person i organisationen som vi kommer att kommunicera med. I ansökan ska kontaktuppgifter om den person som utsetts till kontaktperson finnas med.

Personuppgifter

Genom att fylla i och skicka in din ansökan till Konsumentverket ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kommer att användas för att administrera din ansökan och för att verifiera firmatecknarens behörighet. Du har rätt att en gång per år ta del av de uppgifter som finns i vårt register.

Senast granskad 25 januari 2019