Ansök om organisationsbidrag

Här kan du läsa om vilka uppgifter och dokument som behövs vid ansökan om organisationsbidrag. Ansökan ska göras på svenska.

Uppgifter om organisationen

Nedanstående uppgifter behöver du för att kunna fylla i din ansökan:

 • Organisationsnummer
 • Organisationens adress
 • Bank-/plusgironummer
 • E-post och eventuell webbadress
 • Uppgift om antalet firmatecknare och deras namn, e-postadresser och mobilnummer
 • År då organisationen startades
 • Kontaktpersonens namn, e-postadress, mobil- och telefonnummer
 • Organisationens medlemsantal
 • Uppgift om organisationen erhållit organisationsbidrag från annan bidragsgivare de senaste två åren, uppgift om belopp och bidragsgivare.

Bilagor som ska bifogas till ansökan:

 • Organisationens stadgar
 • Budget för innevarande verksamhetsår
 • Protokoll med uppgift om vem/vilka som är firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsredovisning/bokslut med undertecknad revisionsberättelse för de två senaste åren
 • Revisorsintyg av extern, godkänd eller auktoriserad revisor, där det framgår att antalet medlemmar som har betalat senaste förfallna medlemsavgiften är minst 1 000 stycken
 • Årsmötesprotokoll med underskrift för de två senaste åren

Ansök i vår e-tjänst

Logga in och ansök om bidrag

Läs mer i artikeln Ansök om bidrag

Senast granskad 9 februari 2018