Ansök om verksamhetsbidrag

Här kan du läsa om vilka uppgifter och dokument som behövs för att ansöka om verksamhetsbidrag. Ansökan ska göras på svenska.

Uppgifter om organisationen:

 • Organisationsnummer
 • Organisationens adress
 • Bank-/plusgironummer
 • E-post och eventuell webbadress
 • Uppgift om antalet firmatecknare och deras namn, e-postadresser och mobilnummer
 • År då organisationen startades
 • Kontaktpersonens namn, e-postadress, mobil- och telefonnummer
 • Organisationens stadgar
 • Budget innevarande verksamhetsår
 • Protokoll med uppgift om vem/vilka som är firmatecknare
 • Verksamhetens namn
 • Belopp som du ansöker om

Bilagor som ska bifogas till ansökan:

 • Verksamhetsplan för verksamhetsbidrag 2020 (Konsumentverkets mall, obligatorisk bilaga till ansökan)
 • Organisationens stadgar
 • Verksamhetsberättelse för det senaste året
 • Årsredovisning/bokslut med undertecknad revisionsberättelse för det senaste året
 • Årsmötesprotokoll med underskrift
 • Protokoll med uppgift om vem/vilka som är firmatecknare
 • Budget innevarande verksamhetsår

Ansök i vår e-tjänst

Logga in och ansök om bidrag

Läs mer i artikeln Ansök om bidrag

Senast granskad 9 februari 2018