Möjlighet att söka bidrag för två år

För att få större förutsägbarhet i verksamheten kan organisationer från och med i år ansöka om organisationsbidrag och verksamhetsbidrag för två år i taget. Det kan innebära att organisationer bara behöver ansöka om bidrag och redovisa hur beviljade bidrag använts vartannat år.

 • För att kunna få bidrag för två år måste ansökan innehålla en verksamhetsplan för båda åren.
 • Även om ansökan avser bidrag för två år kan bidrag komma att beviljas för endast ett år.  
 • Det går fortfarande att ansöka om bidrag för ett år i taget.
 • Summan att fördela har inte ändrats, utan endast möjligheten att få bidrag för en längre period än ett år.
 • Ansökningar om bidrag prövas på samma grunder som tidigare.

Hur går det till?

För att kunna bevilja bidrag för två år i taget har Konsumentverket fått möjlighet att vid samma tillfälle fördela inte bara ett års bidragspott utan även cirka hälften av nästkommande års pott. Detta innebär att Konsumentverket i kommande ansökningsomgång kan bevilja bidrag för sammanlagt cirka 23 miljoner kronor enligt nedan:

 • cirka 15 miljoner kronor för bidragsåret 2021 och
 • 8 miljoner kronor för bidragsåret 2022.

Resten av bidragspotten för 2022, cirka 7 miljoner kronor, fördelas i nästa ansökningsomgång och beslutas i början av 2022, då även cirka hälften av medlen för bidragsåret 2023 kan fördelas. 

Alla som ansöker om bidrag för två år kan inte räkna med att få det. Konsumentverket avser dock att verka för att flertalet organisationer som önskar det, över tid ska få den förutsägbarhet som tvååriga bidrag ger. Det kommer i normalfallet att innebära att organisationer som ena året beviljas bidrag för två år, inte kommer att få det även nästa ansökningsomgång. Då kommer istället andra organisationer att prioriteras för bidrag för två år.

Exempel på hur bidrag för två år kan fungera

Exempel 1: En organisation beviljas bidrag för två år, 2021 och 2022

 • Organisationen behöver inte ansöka om bidrag nästa år, eftersom den redan har beviljats bidrag för 2022.

Exempel 2: En organisation ansöker om bidrag för två år, 2021 och 2022, men beviljas bidrag endast för 2021

 • Organisationen måste ansöka om bidrag även nästa ansökningsomgång för att få bidrag 2022.
 • Om organisationen även nästa år ansöker om bidrag för två år, 2022 och 2023, är den en av de organisationer som kan prioriteras för att få bidrag för båda åren.

Exempel 3: En organisation ansöker i höst om bidrag för ett år, 2021

 • Organisationen måste ansöka igen nästa ansökningsomgång om den vill ha bidrag för kommande år och kan välja mellan att ansöka för ett eller två år.
Senast granskad 8 juni 2020
Skriv ut