Beviljade bidrag

Konsumentverket delar varje år ut organisationsbidrag och verksamhetsbidrag till en blandad grupp organisationer som bedriver konsumentinriktad verksamhet.

Organisationerna är verksamma inom olika områden, exempelvis rättvis handel, djuretisk handel, miljövänlig och hållbar konsumtion, bilfrågor, kollektivtrafik, funktionshinderfrågor, barn och ungas konsumtion, mat och livsmedel, boendefrågor och standardisering.

Organisationerna som beviljas bidrag har stor spridning när det gäller omsättning, medlemsantal och organisationsform, där några av organisationerna är samarbetsorgan. Det som är gemensamt för alla är att är att de har en konsumentinriktad verksamhet.

Vissa organisationer jobbar bara med konsumentfrågor, andra har konsumentfrågorna integrerade i sin verksamhet och vissa har konsumentfrågorna samlade på en särskild avdelning eller enhet. 

Organisationer som har beviljats organisationsbidrag

Organisationer som har beviljats verksamhetsbidrag

Senast granskad 9 februari 2018