Beviljade bidrag 2019

Konsumentverket delar varje år ut organisationsbidrag och verksamhetsbidrag till en blandad grupp organisationer som bedriver konsumentinriktad verksamhet.

Konsumentverket har totalt fördelat 21 000 000 i bidrag för 2019. Det beviljades organisationsbidrag till sex organisationer på totalt 1 200 000 kronor. Resten, 19 800 000 kronor, fördelades som verksamhetsbidrag, varav 4 000 000 riktades specifikt för information om produktionsvillkor i andra länder.

Organisationerna som beviljas bidrag har stor spridning när det gäller omsättning, medlemsantal och organisationsform, där några av organisationerna är samarbetsorgan. Det som är gemensamt för alla är att är att de har en konsumentinriktad verksamhet.

Vissa organisationer jobbar bara med konsumentfrågor, andra har konsumentfrågorna integrerade i sin verksamhet och vissa har konsumentfrågorna samlade på en särskild avdelning eller enhet. 

Organisationer som har beviljats organisationsbidrag

Organisationer som har beviljats verksamhetsbidrag

Senast granskad 28 februari 2019