Beviljade bidrag

Konsumentverket delar varje år ut organisationsbidrag och verksamhetsbidrag till en blandad grupp organisationer som bedriver konsumentinriktad verksamhet.

Konsumentverket har totalt fördelat 21 000 000 i bidrag för 2019. Det beviljades organisationsbidrag till sex organisationer på totalt 1 200 000 kronor. Resten, 19 800 000 kronor, fördelades som verksamhetsbidrag, varav 4 000 000 riktades specifikt för information om produktionsvillkor i andra länder.

Organisationerna som beviljas bidrag har stor spridning när det gäller omsättning, medlemsantal och organisationsform, där några av organisationerna är samarbetsorgan. Det som är gemensamt för alla är att är att de har en konsumentinriktad verksamhet.

Vissa organisationer jobbar bara med konsumentfrågor, andra har konsumentfrågorna integrerade i sin verksamhet och vissa har konsumentfrågorna samlade på en särskild avdelning eller enhet. 

Organisationer som har beviljats organisationsbidrag 2019

Organisationer som har beviljats verksamhetsbidrag 2019

Organisationer som har beviljats organisationsbidrag 2018

Organisationer som har beviljats verksamhetsbidrag 2018

Beviljade stöd till organisationer 2017

PDF 697 KB. Öppnas i nytt fönster

Information om det beviljade ekonomiska stödet till organisationer och verksamheter fram till 2017. Information finns även om åren från och med 2009.

Senast granskad 28 februari 2019