Beviljade organisationsbidrag 2018

De organisationer som beviljades organisationsbidrag för 2018 har alla som huvudsyfte att tillvarata konsumenternas intresse på olika sätt.

Organisationerna listade nedan beviljades 200 000 kronor under 2018 för att stärka möjligheten att bedriva sin verksamhet.

  • Föreningen Gröna Bilister
  • Motormännens Riksförbund
  • Resenärsforum
  • Sveriges Konsumenter
  • Äkta vara Sverige

Beviljade stöd till organisationer 2017

PDF 697 KB. Öppnas i nytt fönster

Information om det beviljade ekonomiska stödet till organisationer och verksamheter fram till 2017. Information finns även om åren från och med 2009.

Senast granskad 4 september 2019