Beviljade organisationsbidrag

Här kan du se vilka organisationer som får organisationsbidrag under 2018. Varje organisation i listan har fått 200 000 kronor var i bidrag för sitt arbete.

Föreningen Gröna Bilister

Gröna Bilister verkar för en miljöanpassad utveckling av vägtransporterna. Särskilt viktigt är arbetet för att påverka enskilda personers och företags val av fordon, bränslen och transportsätt. Föreningen har ungefär 1000 medlemmar.

Motormännens Riksförbund

Motormännens Riksförbund är en obunden konsument-organisation för landets bilister i frågor som rör möjligheten att transportera sig ekonomiskt och trafiksäkert, med hög framkomlighet på ett miljömässigt bra sätt. Organisationen har ungefär 114 000 medlemmar.

Resenärsforum

Resenärsforum är ett samarbetsorgan med cirka 30 medlemsorganisationer. Syftet är att genom information, debatt, och andra former för opinionsbildning främja en god utveckling för kollektivtrafikresenärer oavsett om de reser med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn eller båt.

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter är en nationell, fristående och partipolitiskt obunden ideell förening som består av 23 medlemsorganisationer. Syftet är att stärka konsumenternas makt i Sverige, EU och övriga världen samt att få beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, både i Sverige och internationellt, att alltid ha konsumenternas bästa för ögonen.

Äkta vara Sverige

Föreningen Äkta vara i Sverige har till ändamål att underlätta för konsumenter att välja oförfalskade livsmedel framställda av autentiska råvaror. Föreningens verksamhet är att driva en webbplats, sprida föreningens registrerade märken och genomföra andra utåtriktade aktiviteter. Organisationen har ungefär 1100 medlemmar.

Varje organisation får 200 000 kronor var som bidrag till sitt arbete. Den totala summan för organisationsbidraget är 1000 000 kronor.

Senast granskad 9 januari 2019