Vad är konsumentinriktad verksamhet?

Konsumentverkets bidrag får bara användas till konsumentinriktad verksamhet och ska leda till att stärka konsumenters inflytande, till exempel genom att konsumenter kan göra väl avvägda val medvetna om sina rättigheter, skyldigheter och konsumtionens konsekvenser.

Konsumentfrågorna spänner över många olika områden. Nedan följer exempel på hur vi bedömer vad som räknas som och vad som inte räknas som konsumentinriktad verksamhet.

Vad är konsumentinriktad verksamhet?

 • Att representera och uppmärksamma konsumenter enligt deras önskemål intresse och engagemang, behov och svårigheter.
 • Rådgivning och information till konsumenter före, under och efter köp, till exempel genom produkttester, prisjämförelser och personlig vägledning.
 • Bevakning av konsumenters rättigheter enligt lagar och förordningar på olika marknader.
 • Privatekonomisk rådgivning och förebyggande av överskuldsättning.
 • Initiativ som ger konsumenter förutsättningar att handla med omsorg om andra människor, djur och natur.
 • Standardisering inom konsumentområdet.

Vad räknas inte som konsumentinriktad verksamhet?

 • Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor som exempelvis berör parkeringsregler, underhåll av vägar, trafikregler och transportplanering
 • Offentlig konsumtion, till exempel att påverka kommuner att ha olika krav i samband med upphandling
 • Donationer, givande och bistånd
 • Folkhälso-, sjukvårds- och integrationsfrågor
 • Arbetsgivarfrågor
Senast granskad 25 januari 2019