Vår organisation

Konsumentverkets fasad

Konsumentverket finns i Karlstad och har cirka 200 anställda. Cecilia Tisell är generaldirektör och konsumentombudsman.

Konsumentverket har tre avdelningar: konsumentskydd, konsumentstöd samt verksamhetsstöd. Dessutom har vi ett flertal enheter kopplade till avdelningarna. Se organisationsschemat nedan.

Vi arbetar med tillsyn, kontroller, information, vägledning, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor för att konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper varor eller tjänster.

Konsumentverkets organisationsschema

Organisation chart for the consumer agency

Hallå konsument

Till vår upplysningstjänst Hallå konsument vänder du dig med frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer, hållbara val och annat du behöver hjälp med. Det finns flera vägar att kontakta Hallå konsument: besök webbplatsen, ring, mejla eller chatta med våra vägledare. Du kan även ställa frågor i Hallå konsuments frågeforum på webbplatsen.

Hallå konsuments webbplats

Konsument Europa

Konsument Europa ger dig kostnadsfri vägledning när du fått problem vid ett gränsöverskridande köp eller har rest inom, till eller från EU, Norge och Island. Konsument Europa ger dig information om olika juridiska möjligheter som finns för att lösa en tvist på den europeiska marknaden.

Konsument Europas webbplats

Våra råd

För att samla och dela med oss av kunskap inom konsumentområdet har vi flera råd knutna till vår verksamhet.

Senast granskad 25 oktober 2018