Historia

Konsumentverket har tagit tillvara konsumenternas intressen sedan starten 1973.

Konsumentombudsmannen inrättas 1971 och Konsumentverket startar 1973, för att sedan slås ihop 1976.

2005 blir ECC Sverige, Konsument Europa, en fristående enhet inom Konsumentverket.

2007 flyttar myndigheten från Stockholm till Karlstad, där all vår verksamhet är förlagd i dag.

2015 öppnar Hallå konsument, Konsumentverkets vägledningstjänst riktad direkt till privatpersoner.

Sedan starten har verksamheten förändrats i takt med att konsumenternas vardag och villkor ändrats.

Senast granskad 11 januari 2019