Så arbetar vi

Konsumentverket håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag för att alla ska kunna handla medvetet. Vi finns i Karlstad och är cirka 190 personer som tillsammans bidrar till en säkrare marknad där både konsumenter och företag vet vad som gäller.

Vi arbetar med:

  • tillsyn mot företag
  • överenskommelser med näringslivet
  • varors och tjänsters säkerhet
  • oberoende vägledning till konsumenter
  • privatekonomiska frågor
  • att utbilda och ge stöd till kommunernas konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning
  • att stärka unga att bli medvetna konsumenter
  • att kartlägga och analysera konsumenters situation och förutsättningar på olika marknader.

Tillsyn och förebyggande arbete mot företag

Varje år får vi in tusentals anmälningar från konsumenter som tycker att företag har fel i sin marknadsföring eller i sina avtalsvillkor. Anmälningarna tillsammans med vår egen bevakning ger oss bra underlag för att granska företag och ta kontakt med dem som bryter mot lagen. Om vi inte kommer överens kan vi ta företagen till domstol. Vi arbetar också förebyggande. I möten med näringslivet kommer vi genom branschöverenskommelser överens om hur reklam och avtal får se ut.

Säkra varor och tjänster

Vi arbetar för att alla varor och tjänster som konsumenter köper eller hyr ska vara säkra. Det gör vi bland annat genom marknadskontroller där vi undersöker produkter. Arbetet är även proaktivt och förebyggande genom att vi informerar branschen om regler och risker. Vi prioriterar särskilt produkter för barn. Om en vara eller en tjänst är farlig kan vi förbjuda den eller se till att tillverkaren informerar om riskerna.

Oberoende vägledning via Hallå konsument

Hallå konsument är vår upplysningstjänst som ger konsumenter oberoende vägledning. Vi samarbetar med flera myndigheter, de fyra konsumentbyråerna och kommunernas konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Vi erbjuder information via webbplatsen, telefon, mejl och chatt. Fråga oss om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och hållbara val.

Hallå konsuments webbplats

Konsument Europa för handel inom EU

Konsument Europa är en fristående enhet på Konsumentverket som delfinansieras av Europeiska kommissionen och ingår i nätverket European Consumer Centre. Konsument Europa ger konsumenter hjälp när de handlar från andra länder inom EU samt i Norge och Island. Konsument Europa erbjuder vägledning inför ett köp, eller hjälp om det uppstår problem efteråt. Målet är att konsumenter ska kunna utnyttja fördelarna med den gemensamma europeiska marknaden.

Konsument Europas webbplats

Privatekonomin ska gå ihop

En hushållsbudget kan vara en bra hjälp för att pengarna ska räcka till det viktiga. Varje år beräknar vi kostnader för några av hushållets vanligaste utgiftsområden, siffror som bland annat kan användas för att göra en budget. Vi jobbar också med att utbilda och ge stöd till kommunernas budget- och skuldrådgivare. De erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som bor i kommunen.

Utbildning och stöd till kommunernas konsumentvägledare

Kommunens konsumentvägledning ger viktig och bra vägledning till dem som har konsumentfrågor. Vi utbildar vägledarna och ger dem stöd i deras arbete. De är också en viktig källa till kunskap om konsumentproblem som bidrar till våra kartläggningar och analyser.

Sök efter konsumentvägledning i din kommun på Hallå konsuments webbplats

Stärka unga konsumenter

Företag vänder sig ofta direkt till barn och ungdomar. Därför behöver unga tidigt bli kunniga och medvetna konsumenter. Vi hjälper skolan att utbilda ungdomar i konsumentfrågor. Vi tar bland annat fram lektionsmaterial och information som är särskilt anpassad för unga.

Omvärldsbevakning och fördjupade analyser

För oss är det viktigt att veta hur det är att vara konsument, och vilka utmaningar som väntar i framtiden. Vi omvärldsbevakar kontinuerligt och genomför årligen datainsamlingar och fördjupade analyser för att ta reda på vilka problem konsumenter har på olika marknader. Kunskapen som vi tar fram är inte bara vägledande för vår egen verksamhet. Den är också användbar för andra myndigheter, företag och för regeringens prioriteringar inom konsumentpolitiken.

Senast granskad 19 oktober 2016

Information till konsument

I vår upplysningstjänst Hallå konsument får du som privatperson svar på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Till Hallå konsuments webbplats