Tillsyn av varor och tjänsters säkerhet

Konsumentverket ansvarar för att varor och tjänster på den svenska marknaden är säkra för konsumenten. Tillsynen sker genom marknadskontroll av varor och tjänsters säkerhet.

Arbetet utgår från tre lagar: produktsäkerhetslagen, lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk och lagen om leksakers säkerhet. Lagarna finns för att förebygga personskador och att se till så att konkurrensen mellan företag sker på lika villkor. Underlaget för marknadskontrollen kommer bland annat från skadestatistik, omvärldsbevakning och anmälningar efter olyckor.

Marknadskontrollen täcker också in ett förebyggande arbete där vi bland annat informerar företag om deras ansvar och om vilka regler som måste följas. Ibland arbetar vi tillsammans med näringslivet för att ta fram vägledningar som ska hjälpa till att säkerställa att varor och tjänster har en tillräckligt hög skyddsnivå för konsumenten.

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra

Varor och tjänster som inte är säkra kan anmälas till oss.

Gör en anmälan

Så jobbar vi med säkra varor och tjänster

Vårt arbete med produktsäkerhet är indelat i fyra områden; personlig skyddsutrustning för privat bruk, leksaker, tjänster och generella produkter.

Du som är konsument hittar mer information om varor och tjänsters säkerhet på Hallå konsuments webbplats

Du som är företagare kan läsa mer om produktsäkerhet på våra företagssidor.

Senast granskad 7 mars 2018