Insynsrådet

Konsumentverkets insynsråd har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och att ge myndighetschefen råd.

Konsumentverket styrs inte av en styrelse, utan har istället stöd av ett insynsråd som utses av regeringen. Generaldirektören fattar beslut på myndighetens vägnar och bär ensam ansvaret för verksamheten. Hon svarar i och med det direkt inför regeringen för sina beslut. Rådet sammanträder 4–5 gånger om året.

Förutom Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell, som är ordförande, ingår följande åtta ledamöter i rådet:

  • Jan Bertoft, Sveriges Konsumenters generalsekreterare
  • Daniel Danial, styrelseledamot i Assyriska ungdomsförbundet
  • Kajsa Frisell, näringspolitisk expert på Almega
  • Anna Mähler, konsumentrådgivare från Konsumentvägledarnas förening
  • Anna-Karin Strömqvist, föreningsjurist från Svensk Handel.
  • Jessica Roswall, riksdagsledamot i Moderaternas riksdagsgrupp
  • Eva Sonidsson, riksdagsledamot i Socialdemokraternas riksdagsgrupp
  • Adam Bäckstrand, projektledare på Konsumentföreningen Stockholm

Kontaktperson Konsumentverket

Ivar Rönnbäck, stf GD samt avdelningschef
ivar.ronnback@konsumentverket.se
Telefon: 054-19 40 15

Senast granskad 4 september 2017