Så styrs vi

Konsumentverkets verksamhet regleras i ett antal förordningar som beslutas av riksdagen. I förordningarna beskrivs våra uppgifter och myndighetens ansvar.

Senast granskad 11 januari 2019