Så styrs vi

Vår verksamhet regleras särskilt i bland annat en förordning som beskriver myndighetens uppgifter och ansvar samt i en myndighetsförordning som beskriver de uppgifter och ansvar som är gemensamma för alla myndigheter.

Konsumentverket styrs även av regeringens regleringsbrev. Där anges de uppdrag som regeringen vill att vi ska utföra samt finansieringen av verksamheten för det kommande året. Vår ledning utformar sedan konkreta och realistiska mål för verksamheten, nedbrutna och mätbara på varje enhet.

Myndighetsförordning (2007:515) på riksdagens webbplats

Förordning (SFS 2009:607) med instruktion för Konsumentverket på riksdagens webbplats

Förordning (2015:122) om ändring i förordningen (2009:607) på Svensk författningssamlings webbplats)

Regleringsbrev för Konsumentverket 2019 på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Regeringsbeslut: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Konsumentverket

Senast granskad 11 januari 2019