Insynsrådet

Konsumentverkets insynsråd har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och att ge myndighetschefen råd.

Konsumentverket styrs inte av en styrelse, utan har istället stöd av ett insynsråd som utses av regeringen. Generaldirektören fattar beslut på myndighetens vägnar och bär ensam ansvaret för verksamheten. Hon svarar i och med det direkt inför regeringen för sina beslut. Rådet sammanträder 4–5 gånger om året.

Förutom Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell, som är ordförande, ingår följande tio ledamöter i rådet:

  • Anna Mähler, konsumentvägledare, Konsumentvägledarnas förening

  • Jolanda Girzl, näringspolitisk expert på Svensk Handel

  • Björn Fondén, studerande

  • Emma Hult, riksdagsledamot Miljöpartiet

  • Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges konsumenter

  • My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen

  • Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

  • Lars Beckman, riksdagsledamot för Moderaterna

  • Ola Nilsson, sakkunnig konsumentpolitik på PRO

  • Peter Hedström, budget- och skuldrådgivare Skellefteå kommun

Kontaktperson Konsumentverket

Peter Wikström, verksamhetsanalytiker
peter.wikstrom@konsumentverket.se
Telefon: 054-19 41 26

Senast granskad 24 januari 2019