Rådgivande organ - Forum för miljösmart konsumtion

Det rådgivande organet till Forum för miljösmart konsumtion har till uppgift att stödja forumets sekretariat i arbetet med att sammanföra olika samhällsaktörer, stimulera till kunskaps- och erfarenhetsutbyten och samarbeten.

Organet består av 10 personer med representation från akademi, institut, intresseorganisationer, branschorganisationer, "ungdomsperspektivet" och individuell expertis.

Konsumentverkets generaldirektör är ordförande på mötena där också representanter för forumets sekretariat deltar. Ledamöterna är utsedda av regeringen. Mandatperioden är från och med 8 februari 2018 – 31 december 2019.

Medlemmarna är:

  • Caroline Ankarcrona, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)
  • Noura Berrouba, Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) och European Youth Parliament (EYP)
  • Fredrik Bäck, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  • Fredrik Carlsson, Göteborgs universitet
  • Gunilla Elsässer, Världsnaturfonden (WWF)
  • Pär Holmgren, Naturskadespecialist och meteorolog, (personligt mandat)
  • Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Björn Sandén, Chalmers tekniska högskola
  • Maria Sandow, Svensk Handel
  • Louise Ungerth, konsult, tidigare Konsumentföreningen Stockholm

Uppdrag och mål för forumet på webbplatsen Forum för miljösmart konsumtion

Senast granskad 23 maj 2018