Forum för miljösmart konsumtion

På uppdrag av regeringen driver Konsumentverket Forum för miljösmart konsumtion. Forumet samlar samhällsaktörer som vill underlätta för människor att konsumera miljömässigt mer hållbart.

Vår konsumtion idag är inte miljömässigt hållbar. Varor som privatpersoner köper kan påverka miljön i flera led, såväl vid tillverkning och användning som vid avfallshantering.

Inom Forum för miljösmart konsumtion samlar vi kunskap, erfarenheter och idéer med syfte att stimulera till nya lösningar som underlättar för konsumenter att agera mer hållbart.

Forumets aktörer samlas både i verkligheten och på en digital mötesplats. Besök gärna Forummiljosmart.se

Rådgivande organ

Regeringen har utsett ett rådgivande organ för att stötta arbetet med Forum för miljösmart konsumtion. Det består av tio ledamöter från akademin, näringslivet, det civila samhället och kommunsektorn.

Regeringens pressmeddelande om det rådgivande organet 

Kontakt

Vill du veta mer om forumet och hur du kan vara del av arbetet? Kontakta enhetschef Malin Lindquist Skogar,  malin.skogar@konsumentverket.se, 054-19 41 05.

Senast granskad 13 september 2019