Forum för miljösmart konsumtion

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett forum för miljösmart konsumtion och att med beteendeinsatser stimulera miljösmarta konsumtionsmönster. Forumet ska samla alla samhällets aktörer med syfte att sammanställa och sprida kunskap, samt stimulera till innovation och bättre förutsättningar för en miljömässigt hållbar konsumtion.

Flera av de stora miljöproblem som finns i dag hänger ihop med konsumtions- och produktionsmönster som inte är miljömässigt hållbara. Det gäller bland annat klimatpåverkan, resursanvändning och miljögifter. Varor som privatpersoner köper kan påverka miljön i flera led, såväl vid tillverkning och användning som vid avfallshantering genom återvinning.

I Forum för miljösmart konsumtion arbetar vi övergripande med olika fokusområden. Ett av dem är området textil/kläder där det finns  ett antal utmaningar där forumet kan bidra genom att samla aktörer i hela värdekedjan och vara samlingsplatsen för åtgärder.

Registrera dig på forummiljösmart.se

En viktig del av forumets verksamhet är vår digitala mötesplats forummiljösmart.se. Genom att bli medlem på den digitala mötesplatsen får du tillgång till ett nätverk där du kan samarbeta och dela med dig och lära av andras projekt. Ambitionen är att forumet ska vara en plats för innovation och där idéer kan växa. Vårt mål är att Forum för miljösmart konsumtion ska bli den naturliga platsen för dig som vill påverka konsumenternas förutsättningar att göra miljömässigt hållbara val.

Forummiljosmart.se

Kontakt
Vill du veta mer om forumet och hur du kan vara del av arbetet? Kontakta projektledaren Cathrin Lundqvist, cathrin.lundqvist@konsumentverket.se, 054-19 41 06.

Senast granskad 27 september 2017