Forum för miljösmart konsumtion

Konsumentverket driver ett Forum för miljösmart konsumtion. Forumet samlar samhällsaktörer som vill underlätta för människor att konsumera miljömässigt mer hållbart.

Vår konsumtion idag är inte miljömässigt hållbar. Inom Forum för miljösmart konsumtion samverkar vi och utbyter kunskap för att hitta lösningar som kan bidra till att ändra människors beteenden i en mer hållbar riktning. Fokus ligger på privat konsumtion inom ämnen och områden som har stor påverkan på miljön.

Inom Forumet samlar vi aktörer både i verkligheten och på en digital mötesplats. Besök gärna forummiljosmart.se.

Forummiljosmart.se

Senast granskad 17 augusti 2020
Skriv ut