Forum för miljösmart konsumtion

Konsumentverket driver ett Forum för miljösmart konsumtion. Forumet samlar samhällsaktörer som vill underlätta för människor att konsumera miljömässigt mer hållbart.

Vår konsumtion idag är inte miljömässigt hållbar. Varor som privatpersoner köper kan påverka miljön i flera led, såväl vid tillverkning och användning som vid avfallshantering.

Inom Forum för miljösmart konsumtion samlar vi kunskap, erfarenheter och idéer med syfte att stimulera till nya lösningar som underlättar för konsumenter att agera mer hållbart.

Forumets aktörer samlas både i verkligheten och på en digital mötesplats. Besök gärna Forummiljosmart.se

Senast granskad 13 september 2019
Skriv ut