Stöd till kommuner

Konsumentverket har flera tjänster som ska förse de kommunala tjänstemännen med arbetsverktyg och information om bland annat konsumentlagstiftning och skuldsanering.

I vår instruktion från regeringen har vi fått i uppdrag att med utbildning och information stödja kommunernas konsumentverksamhet. Vi ska också enligt skuldsaneringslagen stödja och vägleda den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Vi erbjuder kompetensutvecklande verktyg, utbildningar och stöd för att de kommunala tjänstemännen ska ha kunskap inom yrkesrollen och vara uppdaterade kring lagstiftning inom konsumentområdet.

Kommunal konsumentvägledning

Den kommunala konsumentvägledningen kan hjälpa till med konsumentfrågor. Konsumenten kan till exempel få hjälp innan köp med att hitta information om varor och tjänster och hur de ska tyda och skriva avtal inför köp av tjänster och varor. Konsumentvägledningen kan även ge information om rättigheter och skyldigheter och hur konsumenten klagar om hen är missnöjd med ett köp. Konsumentvägledning är en frivillig service för kommunerna. Konsumentverket erbjuder utbildning till de som arbetar med konsumentvägledning. 

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service där konsumenten kan få ekonomisk rådgivning. Till exempel kan konsumenten få praktiska råd om hur hen ska hantera och prioritera sina skulder. Budget- och skuldrådgivaren hjälper också till med ansökan om en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering. För de konsumenter som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller inte vill ha skuldsanering kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag vid en frivillig överenskommelse. Rådgivaren kan också hjälpa till med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna. Enligt skuldsaneringslagen är kommunerna skyldiga att erbjuda budget- och skuldrådgivning.

Läs mer om kommunens budget- och skuldrådgivning

Sök efter kommunal konsumentverksamhet på Hallå konsuments webbplats

Senast granskad 19 april 2018