Lämna anbud

Om du vill lämna anbud till Konsumentverket, bör du se till att ha någon form av bevakning på när vi annonserar våra upphandlingar.

Detta kan ske till exempel genom att regelbundet gå in på vår webbplats eller genom att prenumerera på någon bevakningstjänst.

Att tänka på vid anbudsgivning

 • Hämta hem förfrågningsunderlaget via TendSign om det är så angivet i annons.
 • Läs igenom handlingarna noga.
 • Beställ dokument som ska bifogas anbudet och ta fram uppgifter som måste inhämtas.
 • Gå igenom vilka krav som är skall-krav och bedöm om ni kan uppfylla dem.
 • Se över bör-krav och besvara dem.
 • Läs igenom de kommersiella villkoren (det blivande avtalet) och godkänn dessa.
 • Upprätta anbudet enligt förfrågningsunderlagets anvisningar.
 • Använd det svarsformulär som bifogats i förekommande fall.
 • Sätt pris på det som efterfrågats. 

Checklista

 • Har jag svarat på alla frågor?
 • Har jag bifogat alla begärda handlingar?
 • Har behörig person skrivit på anbudet?
 • Har anbudet lämnats i så många exemplar som begärts i förfrågningsunderlaget?
 • Har anbudet skickats in enligt instruktionerna? (Vid upphandlingar över tröskelvärdet skickas anbudet in digitalt enligt anvisningar.)   
 • Lämna anbudet i tid.
Senast granskad 2 mars 2018