Forskning

Tillsammans med vårt vetenskapliga råd arbetar vi för att stimulera till ökad kunskap och forskning inom det konsumentpolitiska området.

Konsumentverket finansierar inte forskning, men genom arbetet i vårt vetenskapliga råd och kontakter med andra myndigheter försöker vi stimulera till ökad kunskap och forskning inom det konsumentpolitiska området. 

Mer om vetenskapliga rådet

Senast granskad 5 april 2022