Statistik

Konsumentverket samlar in och bearbetar statistik om konsumentklagomål, konsumentproblem och hinder på olika konsumentmarknader.

Är du journalist och vill ta del av statistik, kontakta presstjanst@konsumentverket.se

Har du frågor om vår statistik kontaktar du statistik@konsumentverket.se

Konsumentklagomål

Varje år görs en sammanställning av statistik som bygger på klagomål till kommunernas konsumentvägledning samt till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument.

Konsumentklagomål  – årssammanställning 2021

Klagomål på köp av begagnad bil och hantverkstjänster brukar vara det som flest konsumenter klagar på. Så har det sett ut sedan Konsumentverket började att sammanställa klagomålen till kommunernas konsumentvägledning och till Konsumentverkets egen upplysningstjänst Hallå konsument.

Trenden fortsatte även under 2021 då köp av begagnad bil toppade klagomålsstatistiken. De flesta klagomål handlar om bilar som inte motsvarar förväntningarna, svikna löften och svårigheter för konsumenter att få reklamera fel.

Pressmeddelande om klagomål på köp av begagnad bil

Konsumentklagomål - topplista 2021

Sammanställning av de varor och tjänster som flest konsumenter klagat på under 2021. 

Konsumentklagomål-topplista vara/tjänst 2021

Senast granskad 7 februari 2022