Ansök om bidrag

Ansökan om bidrag är öppen att skicka in från den 15 augusti till den 30 september varje år. Om det är helg när dessa datum infaller kan start- och slutdatum justeras till nästkommande vardag.

Konsumentverket fattar beslut om bidrag i början av januari. Bidraget betalas ut i nära anslutning till beslutet. Om beslutet avser bidrag för två år betalas bidraget för det andra året ut först i januari det året.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka om bidrag via e-tjänsten behöver du e-legitimation, till exempel ett mobilt BankID. Du kan spara en påbörjad ansökan och fortsätta att fylla i den vid en annan tidpunkt inom ansökningstiden. När ansökan kommit in skickar vi en bekräftelse till organisationens kontaktperson.

Obs!
E-tjänsten är inte tillgänglig för närvarande. Vill du komma åt inskickade ansökningar om bidrag kan du begära ut handlingar från oss genom att mejla konsumentverket@konsumentverket.se

Ansök via e-post eller post

Det går också att ansöka via e-post eller vanlig post. Kontakta Konsumentverket för mer information om hur det går till.

Uppgifter som behövs vid ansökan om bidrag

Du kan förbereda dig inför ansökan genom att ta fram de uppgifter och dokument som behövs.

Personuppgifter

Genom att fylla i och skicka in din ansökan till Konsumentverket ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kommer att användas för att administrera din ansökan och för att verifiera firmatecknarens behörighet. Du har rätt att en gång per år ta del av de uppgifter som finns i vårt register.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 5 maj 2023