Ansök om organisationsbidrag

Här kan du läsa om vilka uppgifter och dokument som behövs vid ansökan om organisationsbidrag. Ansökan ska göras på svenska.

Uppgifter om organisationen:

 • organisationsnummer
 • organisationens adress
 • bank-/plusgironummer
 • e-post och eventuell webbadress
 • uppgift om antalet firmatecknare och deras namn, e-postadresser och telefonnummer
 • år då organisationen startades
 • kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer
 • antal medlemmar med fördelning på antal kvinnor och män
 • styrelsens sammansättning med fördelning på kvinnor och män.

Bilagor som ska bifogas till ansökan:

 • organisationens stadgar
 • budget för innevarande verksamhetsår
 • protokoll med uppgift om vem/vilka som är firmatecknare
 • verksamhetsberättelse, senaste året
 • årsredovisning/bokslut med undertecknad revisionsberättelse för de två senaste åren
 • revisorsintyg av extern, godkänd eller auktoriserad revisor, där det framgår att antalet medlemmar som har betalat senaste förfallna medlemsavgiften är minst 1 000 stycken
 • årsmötesprotokoll med underskrift för de två senaste åren.

Ansök i vår e-tjänst

Senast granskad 5 maj 2023