Ansök om organisationsbidrag

Här kan du läsa om vilka uppgifter och dokument som behövs vid ansökan om organisationsbidrag. Ansökan ska göras på svenska.

Uppgifter om organisationen:

 • organisationsnummer
 • organisationens adress
 • bank-/plusgironummer
 • e-post och eventuell webbadress
 • uppgift om antalet firmatecknare och deras namn, e-postadresser och telefonnummer
 • år då organisationen startades
 • kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer
 • antal medlemmar med fördelning på antal kvinnor och män
 • styrelsens sammansättning med fördelning på kvinnor och män.

Bilagor som ska bifogas till ansökan:

 • organisationens stadgar
 • budget för innevarande verksamhetsår
 • protokoll med uppgift om vem/vilka som är firmatecknare
 • verksamhetsberättelse, senaste året
 • årsredovisning/bokslut med undertecknad revisionsberättelse för de två senaste åren
 • revisorsintyg av extern, godkänd eller auktoriserad revisor, där det framgår att antalet medlemmar som har betalat senaste förfallna medlemsavgiften är minst 1 000 stycken
 • årsmötesprotokoll med underskrift för de två senaste åren.

Ansök i vår e-tjänst

Obs!
E-tjänsten är inte tillgänglig för närvarande. Vill du komma åt inskickade ansökningar om bidrag kan du begära ut handlingar från oss genom att mejla konsumentverket@konsumentverket.se

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 5 maj 2023