Ansök om verksamhetsbidrag

Här kan du läsa om vilka uppgifter och dokument som behövs för att ansöka om verksamhetsbidrag. Ansökan ska göras på svenska.

Uppgifter om organisationen:

 • organisationsnummer
 • organisationens adress
 • bank-/plusgironummer
 • e-post och eventuell webbadress
 • uppgift om antalet firmatecknare och deras namn, e-postadresser och telefonnummer
 • år då organisationen startades
 • kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer
 • belopp som organisationen ansöker om.

Bilagor som ska bifogas till ansökan:

 • Mall för verksamhetsplan
  (Konsumentverkets mall, obligatorisk bilaga till ansökan)
 • organisationens stadgar
 • verksamhetsberättelse för det senaste året
 • årsredovisning/bokslut med undertecknad revisionsberättelse för det senaste året
 • årsmötesprotokoll med underskrift
 • protokoll med uppgift om vem/vilka som är firmatecknare
 • budget innevarande verksamhetsår.

Ansök i vår e-tjänst

Senast granskad 5 maj 2023