Ansök om verksamhetsbidrag

Här kan du läsa om vilka uppgifter och dokument som behövs för att ansöka om verksamhetsbidrag. Ansökan ska göras på svenska.

Uppgifter om organisationen:

 • organisationsnummer
 • organisationens adress
 • bank-/plusgironummer
 • e-post och eventuell webbadress
 • uppgift om antalet firmatecknare och deras namn, e-postadresser och telefonnummer
 • år då organisationen startades
 • kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer
 • belopp som organisationen ansöker om.

Bilagor som ska bifogas till ansökan:

 • Mall för verksamhetsplan
  (Konsumentverkets mall, obligatorisk bilaga till ansökan)
 • organisationens stadgar
 • verksamhetsberättelse för det senaste året
 • årsredovisning/bokslut med undertecknad revisionsberättelse för det senaste året
 • årsmötesprotokoll med underskrift
 • protokoll med uppgift om vem/vilka som är firmatecknare
 • budget innevarande verksamhetsår.

Ansök i vår e-tjänst

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 5 maj 2023