Möjlighet att söka bidrag för två år

För att kunna bevilja organisationsbidrag och verksamhetsbidrag för två år i taget har Konsumentverket från år 2020 fått möjlighet att vid samma tillfälle fördela ett års bidragspott och cirka hälften av nästkommande års pott.

Konsumentverket verkar för att flertalet organisationer över tid ska få den förutsägbarhet som tvååriga bidrag ger. Organisationer kan numera ansöka om organisationsbidrag och verksamhetsbidrag för två år i taget. Det kan innebära att organisationer bara behöver ansöka om bidrag och redovisa hur beviljade bidrag använts vartannat år. Det går fortfarande att ansöka om bidrag för ett år i taget för den som vill.

  • För att kunna få bidrag för två år måste ansökan innehålla en verksamhetsplan för båda åren.
  • Även om ansökan avser bidrag för två år kan bidrag komma att beviljas för endast ett år.  
  • Summan att fördela har inte ändrats, utan endast möjligheten att få bidrag för en längre period än ett år.
  • Ansökningar om bidrag prövas på samma grunder som tidigare.

Exempel på hur bidrag för två år kan fungera

En grundförutsättning för att en organisation ska beviljas bidrag är att den har en konsumentinriktad verksamhet med ett konsumentintresse och dessutom prioriteras av Konsumentverket bland alla inkomna ansökningar om bidrag. En ny sådan prövning görs varje år.

Om organisationen uppfyller alla förutsättningar är avsikten att de som beviljats tvååriga bidrag fortsätter att få beslut om bidrag vartannat år så länge de ansöker om det och Konsumentverket har möjlighet till det. Det innebär att:

  • Organisationer som beviljats tvååriga bidrag för 2023–2024, kan ha större chans att prioriteras för tvåårigt bidrag för ansökningsomgång 2025–2026.
  • Om en organisation bara beviljas ett ettårigt bidrag vid en ansökningsomgång, så finns det ändå chans att beviljas tvåårigt bidrag nästa ansökningsomgång. De som beviljades ettårigt bidrag för 2023 eller tvåårigt 2022–2023 kan ha större chans att prioriteras för tvåårigt bidrag 2024–2025. 

 

Senast granskad 23 maj 2023