Beviljade organisationsbidrag 2023

Konsumentverket har totalt beviljat 500 000 kronor i organisationsbidrag för 2023. Beslut har också fattats för del av bidragen för 2024. Resterande del av bidragsanslaget för 2024 kommer att beslutas om senare.

Följande organisationer beviljades organisationsbidrag för 2023. Några har även fått beslut för 2024.

Resenärerna (Tidigare Resenärsforum)

2023: 100 000

2024: 100 000

Resenärsforums webbplats

Riksförbundet M Sverige

2023: 100 000
Riksförbundet M Sveriges webbplats

Sveriges Konsumenter

2023: 100 000

2024: 100 000
Sveriges konsumenters webbplats

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

2023: 100 000
Sveriges Aktiesparares riksförbunds webbplats

Äkta vara Sverige

2023: 100 000
Äkta vara Sveriges webbplats

Senast granskad 3 januari 2023