Beviljade organisationsbidrag 2019

De organisationer som beviljades organisationsbidrag för 2019 har alla som huvudsyfte att tillvarata konsumenternas intresse på olika sätt.

Organisationerna beviljades 200 000 kronor för att stärka möjligheten att bedriva sin verksamhet.

Gröna Bilister

Gröna Bilister är en oberoende intresseorganisation som arbetar för en hållbar utveckling av transportsystemet, en energisnål och fossilbränsleoberoende mobilitet. Arbetet sker via opinion och konsumentupplysning. Organisationen har ungefär 1 100 medlemmar.

Motormännens Riksförbund

Motormännens Riksförbund är en obunden konsumentorganisation för landets bilister i frågor som rör möjligheten att transportera sig ekonomiskt och trafiksäkert, med hög framkomlighet på ett miljömässigt bra sätt. Organisationen har ungefär 114 000 medlemmar.

Resenärsforum

Resenärsforum är ett samarbetsorgan med cirka 30 medlemsorganisationer. Syftet är att genom information, debatt, och andra former för opinionsbildning främja en god utveckling för kollektivtrafikresenärer oavsett om de reser med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn eller båt.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Sveriges Aktiesparares Riksförbund är en oberoende intresseorganisation som arbetar för att främja sparande och skapa en så bra sparande och investeringsmiljö som möjligt för sina medlemmar. Organisationen har ungefär 66 000 medlemmar.

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter är en nationell, fristående och partipolitiskt obunden ideell förening som består av 21 medlemsorganisationer. Syftet är att stärka konsumenternas makt i Sverige, EU och övriga världen samt att få beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, både i Sverige och internationellt, att alltid ha konsumenternas bästa för ögonen.

Äkta vara Sverige

Föreningen Äkta vara i Sverige är en ideell förening som driver frågor om bättre matkvalitet med mer råvara och färre tillsatser. De har till ändamål att underlätta för konsumenter att välja oförfalskade livsmedel framställda av autentiska råvaror. Föreningens verksamhet är att driva en webbplats, sprida föreningens registrerade märken och genomföra andra utåtriktade aktiviteter. Organisationen har ungefär 1 000 medlemmar.

Senast granskad 18 maj 2022