Beviljade organisationsbidrag 2021

Konsumentverket har totalt beviljat 900 000 kronor i organisationsbidrag för 2021. Några organisationer har dessutom fått beslut om organisationsbidrag för 2022. Resterande organisationsbidrag för 2022 kommer att beslutas om senare. Då tas även beslut om cirka hälften av bidragsanslaget för 2023.

Följande organisationer beviljades organisationsbidrag 2021. Några har även beviljats organisationsbidrag för 2022.

Resenärsforum

2021: 150 000
2022: 100 000
Resenärsforums webbplats

Sveriges Konsumenter

2021: 150 000
2022: 100 000
Sveriges konsumenters webbplats

Äkta vara Sverige

2021: 150 000
Äkta vara Sveriges webbplats

Riksförbundet M Sverige

2021: 150 000
Riksförbundet M Sveriges webbplats

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

2021: 150 000
Sveriges Aktiesparares riksförbunds webbplats

Gröna Bilister

2021: 150 000
Gröna Bilisters webbplats

Senast granskad 10 maj 2021