Beviljade organisationsbidrag 2021

Konsumentverket har totalt beviljat 900 000 kronor i organisationsbidrag för 2021. Några organisationer har dessutom fått beslut om organisationsbidrag för 2022. Resterande organisationsbidrag för 2022 kommer att beslutas om senare. Då tas även beslut om cirka hälften av bidragsanslaget för 2023.

Följande organisationer beviljades organisationsbidrag 2021. Några har även beviljats organisationsbidrag för 2022.

Resenärsforum

2021: 150 000
2022: 100 000
Resenärsforums webbplats

Sveriges Konsumenter

2021: 150 000
2022: 100 000
Sveriges konsumenters webbplats

Äkta vara Sverige

2021: 150 000
Äkta vara Sveriges webbplats

Riksförbundet M Sverige

2021: 150 000
Riksförbundet M Sveriges webbplats

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

2021: 150 000
Sveriges Aktiesparares riksförbunds webbplats

Gröna Bilister

2021: 150 000
Gröna Bilisters webbplats

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 10 maj 2021