Verksamhetsbidrag

Organisationer som arbetar med att stödja konsumentintresset kan söka verksamhetsbidrag.

Krav för att få verksamhetsbidrag

För att kunna få bidrag ska verksamheten syfta till att stärka konsumenters inflytande eller ställning på marknader i Sverige. Organisationer som representerar svenska konsumenter i internationella sammanhang kan också få bidrag. Det går också att få bidrag för att delta i standardiseringsarbete.

Exempel på vad verksamheten kan göra för att stödja konsumentintresset: 

 • vara en representant för konsumenter, till exempel genom opinionsbildning, att svara på remisser eller föra annan dialog med beslutsfattare
 • rådgivning och information till konsumenter före, under och efter köp
 • bevakning av konsumenters rättigheter
 • privatekonomisk rådgivning och förebyggande av överskuldsättning
 • initiativ som ger konsumenter förutsättningar att handla med omsorg om andra människor, djur och natur.

Exempel på frågor som inte anses stödja konsumentintresset: 

 • trafik- och trafiksäkerhetsfrågor som till exempel rör parkeringsregler, underhåll av vägar, trafikregler och transportplanering
 • offentlig konsumtion, till exempel att påverka kommuner att ha olika krav i samband med upphandling
 • donationer och bistånd
 • folkhälso-, sjukvårds- och integrationsfrågor
 • arbetsgivarfrågor.

Ansökan och beslut

Det går att ansöka om verksamhetsbidrag för ett eller två år i taget. Även om en organisation ansöker om bidrag för två år kan bidrag för endast ett år komma att beviljas. För verksamhetsbidrag kan beslutet vara förenat med krav på en reviderad plan. Beslut om verksamhetsbidrag kan inte överklagas. 

Konsumentverkets medel för bidrag är begränsad. Det innebär att alla ansökningar inte kan beviljas och att bidragen kan bli lägre än vad organisationen ansökt om.

Organisationer som fått bidrag tidigare år

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 8 juni 2020