Kunskapsunderlag om miljö och hållbarhet

Konsumentverket arbetar med att ta fram underlag och information om miljö och hållbarhet. Arbetet är kunskapshöjande och är till hjälp för andra som ska besluta om behov och insatser på området.

Bra kunskapsunderlag gör det lättare att välja vilka insatser som behövs i samhället för att konsumenter ska kunna agera mer hållbart. Konsumentverket tar fram och sprider olika underlag och rapporter inom områden där vi ser att det behövs mer kunskap. Regeringen kan även ge oss specifika uppdrag.

Våra underlag och rapporter kan vara värdefulla för regeringen i deras arbete med att identifiera vilka insatser som behövs. Även kommuner, företag och organisationer kan ha stor nytta av det vi tar fram i sitt arbete med att göra det lättare att handla hållbart.

Rapporter och underlag om miljömässigt hållbar konsumtion 

Här kan du ta del av rapporter och underlag om miljömässigt hållbar konsumtion från Konsumentverket:  

Senast granskad 26 augusti 2021