Hållbara val av kött

Konsumenter som vill köpa miljömässigt mer hållbart producerat kött eller växtbaserade alternativ till kött stöter på många svårigheter. Det visar Konsumentverket rapport Hållbara val av kött.

Rapporten har skrivits av forskarna Elin Röös och Kajsa Resare Sahlin från Sveriges Lantbruksuniversitet och Therese Lindahl vid Beijerinstitutet. Den lyfter konsumenternas möjligheter och utmaningar att göra hållbara val av kött och växtbaserade alternativ till kött. Den ger också förslag på vad branschen och andra aktörer kan göra. Resultat, slutsatser och förslag är författarnas egna. 

Konsumenternas möjligheter och hinder

Det är komplext för konsumenter att välja mer hållbart kött eller alternativ till kött. Hinder för konsumenterna att välja mer hållbart kött rör till exempel följande.

 • Det mer hållbara utbudet är mindre och ofta sämre exponerat.
 • Priset för de mer hållbara alternativen är ofta högre, ibland mycket högre. 
 • Brist på kunskap kan vara ett hinder för att till exempel laga växtbaserad mat eller känna till vilka alternativ som finns.  
 • Normer och vanor styr mycket av våra handlingar och de kan hindra oss att agera mer hållbart. Det gäller inte minst vad vi äter.

Konsumenter har ett antal olika valmöjligheter som på ett övergripande plan ger en mindre miljöpåverkan. De kan: 

 • välja växtbaserade alternativ till kött 
 • köpa mindre mängd kött 
 • välja naturbeteskött, ekologiskt kött eller svenskt kött 
 • byta mellan köttslagen. 

Bransch och beslutsfattare har ett ansvar 

Rapportförfattarna för fram att konsumenterna inte kan driva utvecklingen mot en mer hållbar köttkonsumtion på egen hand. Här har dagligvaruhandeln stora möjligheter. Även beslutsfattarnas roll är central, både nationellt och lokalt. 

Här är några av författarnas förslag till branschen: 

 • Branschöverenskommelser, till exempel om hållbart kött där dagligvaruhandeln gemensamt säkerställer att alla köttprodukter de säljer uppfyller högt ställda hållbarhetskrav. 
 • Förbättrat vegetariskt utbud och exponering i butik och restaurang. 
 • Förbättrat utbud av naturbeteskött.
 • Fler möjligheter att välja mindre mängd kött, både på restaurang och i butik. 

Läs hela rapporten och se ett webbinarium 

I rapporten finns mer kunskap och exempel. Författarna till rapporten berättar även mer i ett webbinarium. 

Rapporten Hållbara val av kött

Gå till webbinariet Hållbara val av kött

Senast granskad 3 december 2020