Webbinarier om hållbar konsumtion

Ta del av webbinarier om hållbar konsumtion från 2019-2020. Forum för miljösmart konsumtion arrangerade webbinarierna i samarbete med andra aktörer.

Forum för miljösmart konsumtion var en mötesplats för samhällsaktörer som vill underlätta för människor att konsumera mer miljömässigt hållbart. Konsumentverket drev forumet år 2017-2020. 

Prata matsvinn med konsumenterna  

Livsmedelsverket pratar om hur olika arenor samverkar för att minska matsvinnet. Webbinariet riktar sig till miljöstrateger, konsumentvägledare, företag, organisationer, kommunikatörer vid avfallsbolag och andra som kommunicerar med konsumenter. Från 20 oktober 2020. 

Gå till webbinariet Prata matsvinn med konsumenterna (cirka 50 minuter)

Minska utsläppen med 40 procent 

I webbinariet får du som jobbar med hållbar konsumtion tips på områden där beteendeinsatser mot konsumenter kan göra stor skillnad direkt. Hållbarhetsforskare Annika Carlsson-Kanyama talar. Från 29 september 2020.

Gå till webbinariet Minska utsläppen med 40 procent (cirka 45 minuter) 

Vaddå klimatkompensation?

Vad innebär klimatkompensation och vilka begrepp finns kopplat till fenomenet? Hur uppfattar konsumenterna företagens klimatpåståenden i marknadsföringen? Johan Jarelin, Konsumentverket och Kenneth Möllersten, IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar en undersökning som gjorts. Från 26 augusti 2020.

Gå till webbinariet Vaddå klimatkompensation (cirka 60 minuter) 

Jag och min garderob 

Forskningsprojektet Hållbara garderober har studerat konsumenters beteenden och vilka hinder och möjligheter det finns för en mer hållbar konsumtion av kläder. Magdalena Petersson McIntyre, forskare vid Göteborgs universitet berättar om resultatet. Från 9 juni 2020.

Gå till webbinariet Jag och min garderob (cirka 45 minuter)

Metoder för att ändra matvanor – vad fungerar? 

Hur fungerar olika typer av styrmedel när det handlar om att förändra vad vi äter? Vad finns det för exempel och lärdomar från insatser som redan har gjorts? Therese Lindahl och Malin Jonell från Beijerinstitutet berättar om att ändra matvanor i en mer hållbar inriktning. Från 27 maj 2020.

Gå till webbinariet Metoder för att ändra matvanor - vad fungerar? (cirka 60 minuter)  

Vem bryr sig? 

Lär dig om konsumenters attityder och beteenden kring etisk konsumtion och produktionsvillkor i andra länder. Talar gör Carl Yngfalk, Stockholms universitet. Från 11 maj 2020.

Gå till webbinariet Vem bryr sig? (cirka 55 minuter)

Svenskarnas konsumtion – klimatet, trenderna och framtiden 

Hur konsumerar svenskarna och hur påverkar vår konsumtion klimatet? Vilka möjligheter tycker konsumenterna att det finns att göra mer hållbara val? Lyssna på John Magnus Roos, Göteborgs universitet och Chalmers, Jörgen Larsson, Chalmers och Johan Jarelin, Konsumentverket. Från 23 april 2020. 

Gå till webbinariet Svenskarnas konsumtion - klimatet, trenderna och framtiden (75 minuter)

Drivkrafter för hållbar konsumtion bland kommuner 

Vilka utmaningar, möjligheter och behov har kommuner identifierat för att kunna vidareutveckla sitt arbete med hållbar konsumtion? Karin André och Katarina Axelsson från Stockholm Environment Institute berättar om sitt forskningsprojekt. Från 26 mars 2020. 

Gå till webbinariet Drivkrafter för hållbar konsumtion bland kommuner (cirka 55 minuter)

Nudge som miljöekonomiskt styrmedel 

Nudging kan användas för att påverka människor att fatta bättre beslut. Lär om vad en nudge är och vad du ska tänka på när du genomför en nudge. Talare är Fredrik Carlsson, Göteborgs universitet. Från 10 mars 2020.

Gå till webbinariet Nudge som miljöekonomiskt styrmedel (cirka 55 minuter) 

Jag gör som du gör! 

Det är många olika saker som påverkar konsumenternas val i en köpsituation. Ett exempel är vilka normer som råder. Men vilken betydelse har egentligen normer för att vi ska konsumera mer hållbart? Webbinariet hålls av Evelina Gunnarsson, Ramboll. Från 19 februari 2020. 

Gå till webbinariet Jag gör som du gör! (cirka 55 minuter) 

Cirkulär ekonomi i kommuner – hur jobbar Ronneby? 

Vad är cirkulär ekonomi? Hur kan man som kommun jobba med frågan? Martina Adenholm, hållbarhetsutvecklare på Ronneby kommun, ger en introduktion till ämnet och berättar om hur Ronneby arbetar. Från 11 december 2019.

Gå till webbinariet Cirkulär ekonomi i kommuner - hur jobbar Ronneby (cirka 60 minuter)

Hållbara val av kött – hinder och möjligheter

Vad är det som hindrar konsumenten från att göra mer hållbara val i köttdisken, eller att äta mindre kött? Vad kan dagligvaruhandel, restaurang, beslutsfattare och offentliga aktörer göra för att göra det lättare att handla hållbart? Talare är Elin Röös och Kajsa Sahlin från Sveriges Lantbruksuniversitet. Från 8 oktober 2019.

Gå till webbinariet Hållbara val av kött (cirka 50 minuter) 

Klimatberäkningen som blev musik 

Umeå kommun berättar om hur de har visualiserat hur invånarnas konsumtion påverkar klimatet. Se gärna ”Beräkna kommuninvånarnas klimatavtryck” först, som finns längre ner på sidan. Från 2 oktober 2019. 

Gå till webbinariet Klimatberäkning som blev musik (cirka 50 minuter)

Vad är hållbar konsumtion och hur kan det bli ”mainstream”?

Vilka faktorer, förutsättningar och sociala normer påverkar vad vi konsumerar? Forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption har kartlagt hållbar konsumtion inom mat, semester och heminredning. Från 8 maj 2019.

Gå till webbinariet Vad är hållbar konsumtion och hur kan det bli "mainstream"? (cirka 70 minuter) 

Vad gör vi för att Sverige ska nå miljömålen?

Hans Wrådhe från Naturvårdsverket berättar om resultat från en utvärdering om Sveriges miljömål, med en fördjupning om konsumtionens klimat- och miljöpåverkan. Från 26 april 2019.

Gå till webbinariet Vad gör vi för att Sverige ska nå miljömålen (cirka 40 minuter)

Framtider bortom BNP-tillväxt

Det finns förväntningarna på ekonomisk tillväxt samtidigt som en ständigt ökande konsumtion och produktion leder till ett ökat tryck på jordens resurser. Hur kan en framtid utan tillväxt se ut och vilken påverkan får det för samhället? Talar gör Pernilla Hagbert, KTH.  Från 29 mars 2019.

Gå till webbinariet Framtider bortom BNP-tillväxt (cirka 45 minuter)

Beräkna kommuninvånarnas klimatavtryck

Umeå kommun har undersökt invånarnas konsumtion och hur den påverkar klimatet. Anna Gemzell och Sebastian Holmström berättar om hur Umeå kommun har arbetat och presenterar slutsatser de dragit. Från 19 mars 2019.

Gå till webbinariet Beräkna kommuninvånarnas klimatavtryck (cirka 40 minuter)

Konsumenterna och miljön 

Johan Jarelin presenterar 2018 års kartläggning från Konsumentverket om hur konsumtionen på olika marknader påverkar miljön. Var uppfattar konsumenter det som enklast och svårast att göra val med miljöhänsyn? Från 24 januari 2019.

Gå till webbinariet Konsumenterna och miljön (cirka 35 minuter)

Senast granskad 4 november 2021