Webbinarier om hållbar konsumtion

Här kan du ta del av Konsumentverkets webbinarier om hållbar konsumtion som tar upp till exempel matsvinn, utsläppsminskning, klimatkompensation, hållbar konsumtion av kläder och kött samt attityder och hinder för att konsumera mer hållbart. Webbbinarierna vänder sig främst till olika aktörer i samhället som möter konsumenter, till exempel konsumentvägledare, miljöstrateger eller företag.

Hållbar konsumtion - hur ser konsumtionen ut idag

Konsumentverket tittar närmare på hållbar konsumtion ur ett miljöperspektiv. Vilka möjligheter och hinder finns för att leva och handla mer hållbart? Och vilket stöd erbjuder Konsumentverket dig som möter konsumenter?

Prata matsvinn med konsumenterna  

Livsmedelsverket pratar om hur olika arenor samverkar för att minska matsvinnet. Webbinariet riktar sig till miljöstrateger, konsumentvägledare, företag, organisationer, kommunikatörer vid avfallsbolag och andra som kommunicerar med konsumenter. Från 20 oktober 2020. 

Gå till webbinariet Prata matsvinn med konsumenterna (cirka 50 minuter)

Minska utsläppen med 40 procent 

I webbinariet får du som jobbar med hållbar konsumtion tips på områden där beteendeinsatser mot konsumenter kan göra stor skillnad direkt. Hållbarhetsforskare Annika Carlsson-Kanyama talar. Från 29 september 2020.

Gå till webbinariet Minska utsläppen med 40 procent (cirka 45 minuter) 

Vaddå klimatkompensation?

Vad innebär klimatkompensation och vilka begrepp finns kopplat till fenomenet? Hur uppfattar konsumenterna företagens klimatpåståenden i marknadsföringen? Johan Jarelin, Konsumentverket och Kenneth Möllersten, IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar en undersökning som gjorts. Från 26 augusti 2020.

Gå till webbinariet Vaddå klimatkompensation (cirka 60 minuter) 

Jag och min garderob 

Forskningsprojektet Hållbara garderober har studerat konsumenters beteenden och vilka hinder och möjligheter det finns för en mer hållbar konsumtion av kläder. Magdalena Petersson McIntyre, forskare vid Göteborgs universitet berättar om resultatet. Från 9 juni 2020.

Gå till webbinariet Jag och min garderob (cirka 45 minuter)

Metoder för att ändra matvanor – vad fungerar? 

Hur fungerar olika typer av styrmedel när det handlar om att förändra vad vi äter? Vad finns det för exempel och lärdomar från insatser som redan har gjorts? Therese Lindahl och Malin Jonell från Beijerinstitutet berättar om att ändra matvanor i en mer hållbar inriktning. Från 27 maj 2020.

Gå till webbinariet Metoder för att ändra matvanor - vad fungerar? (cirka 60 minuter)  

Vem bryr sig? 

Lär dig om konsumenters attityder och beteenden kring etisk konsumtion och produktionsvillkor i andra länder. Talar gör Carl Yngfalk, Stockholms universitet. Från 11 maj 2020.

Gå till webbinariet Vem bryr sig? (cirka 55 minuter)

Svenskarnas konsumtion – klimatet, trenderna och framtiden 

Hur konsumerar svenskarna och hur påverkar vår konsumtion klimatet? Vilka möjligheter tycker konsumenterna att det finns att göra mer hållbara val? Lyssna på John Magnus Roos, Göteborgs universitet och Chalmers, Jörgen Larsson, Chalmers och Johan Jarelin, Konsumentverket. Från 23 april 2020. 

Gå till webbinariet Svenskarnas konsumtion - klimatet, trenderna och framtiden (75 minuter)

Nudge som miljöekonomiskt styrmedel 

Nudging kan användas för att påverka människor att fatta bättre beslut. Lär om vad en nudge är och vad du ska tänka på när du genomför en nudge. Talare är Fredrik Carlsson, Göteborgs universitet. Från 10 mars 2020.

Gå till webbinariet Nudge som miljöekonomiskt styrmedel (cirka 55 minuter) 

Jag gör som du gör! 

Det är många olika saker som påverkar konsumenternas val i en köpsituation. Ett exempel är vilka normer som råder. Men vilken betydelse har egentligen normer för att vi ska konsumera mer hållbart? Webbinariet hålls av Evelina Gunnarsson, Ramboll. Från 19 februari 2020. 

Gå till webbinariet Jag gör som du gör! (cirka 55 minuter) 

Hållbara val av kött – hinder och möjligheter

Vad är det som hindrar konsumenten från att göra mer hållbara val i köttdisken, eller att äta mindre kött? Vad kan dagligvaruhandel, restaurang, beslutsfattare och offentliga aktörer göra för att göra det lättare att handla hållbart? Talare är Elin Röös och Kajsa Sahlin från Sveriges Lantbruksuniversitet. Från 8 oktober 2019.

Gå till webbinariet Hållbara val av kött (cirka 50 minuter) 

Vad är hållbar konsumtion och hur kan det bli ”mainstream”?

Vilka faktorer, förutsättningar och sociala normer påverkar vad vi konsumerar? Forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption har kartlagt hållbar konsumtion inom mat, semester och heminredning. Från 8 maj 2019.

Gå till webbinariet Vad är hållbar konsumtion och hur kan det bli "mainstream"? (cirka 70 minuter) 

Framtider bortom BNP-tillväxt

Det finns förväntningarna på ekonomisk tillväxt samtidigt som en ständigt ökande konsumtion och produktion leder till ett ökat tryck på jordens resurser. Hur kan en framtid utan tillväxt se ut och vilken påverkan får det för samhället? Talar gör Pernilla Hagbert, KTH.  Från 29 mars 2019.

Gå till webbinariet Framtider bortom BNP-tillväxt (cirka 45 minuter)

Beräkna kommuninvånarnas klimatavtryck

Umeå kommun har undersökt invånarnas konsumtion och hur den påverkar klimatet. Anna Gemzell och Sebastian Holmström berättar om hur Umeå kommun har arbetat och presenterar slutsatser de dragit. Från 19 mars 2019.

Gå till webbinariet Beräkna kommuninvånarnas klimatavtryck (cirka 40 minuter)

 

Många av webbinarierna på den här sidan hänvisar till Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion som var en mötesplats för samhällsaktörer med syftet att underlätta för konsumenter att konsumera mer miljömässigt hållbart. Forumet drevs av Konsumentverket 2017-2020, på uppdrag av regeringen. 

Senast granskad 4 november 2021