Så påverkar konsumenten miljön

Om alla konsumerade som vi i Sverige gör, skulle vi behöva mer än fyra jordklot. Människor långt utanför våra gränser påverkas negativt av vår konsumtion. Många vill agera mer miljömässigt hållbart, men det kan vara svårt att veta vad man ska välja och om ens egna val har betydelse i det stora hela.

Konsumentverkets återkommande rapport Konsumenterna och miljön beskriver konsumenters möjligheter att göra val med miljöhänsyn. Rapporten bygger på en enkätundersökning som mäter hur konsumenterna själva upplever att utbud, pris, normer, enkelhet och tillgång till information påverkar dem vid ett köp.

I Konsumenterna och miljön 2020 framgår att konsumtionens klimatpåverkan minskar och att det finns en vilja hos konsumenter att göra hållbara val. Men det finns fortsatt omfattande miljöproblem som orsakas av den privata konsumtionen. Undersökningen visar att miljöintresset har ökat sedan 2017 och att kvinnor är mer miljöintresserade än män. Enligt rapporten tycker konsumenterna att det är lättast att göra miljöanpassade val för vitvaror och flera typer av livsmedel. Några av de svåraste områdena, enligt konsumenterna, är flyg, paket- och charterresor samt fordonsbränsle.

Läs mer om rapporten Konsumenterna och miljön och ladda ner rapporten i sin helhet.

 

 

Senast granskad 26 augusti 2021