Förebygga överskuldsättning

I mars 2016 fick Konsumentverket ett treårigt regeringsuppdrag om fördjupad samverkan mot överskuldsättning.

Uppdraget syftade till att genom fördjupad samverkan med olika samhällsaktörer, bidra till att personer som har eller riskerar att få problem med skulder kan få hjälp att få ordning på sin ekonomi. Arbetet skedde i nära samarbete med Kronofogden och Finansinspektionen.

Projektet slutredovisades i juni 2019

Uppdraget har slutredovisats till regeringen. I redovisningen gavs flera förslag som kan underlätta vardagen för människor med ekonomiska svårigheter.

Redovisning av uppdraget har skett sker genom tre kompletterande insatser:

  • Rapport "Fördjupad samverkan mot överskuldsättning"
  • Avslutningskonferens
  • Magasinet "Tillsammans"

Rapport 2019:06 Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentverkets slutredovisning av regeringsuppdraget ”Fördjupad samverkan mot överskuldsättning”. I redovisningen ges flera förslag som kan underlätta vardagen för människor med ekonomiska svårigheter, bland annat en skiss på en nationell vägledningstjänst för budget- och skuldfrågor.

Här kan du ta del av avslutskonferensen från Nalen i Stockholm den 16 maj. Filmen är uppdelad i avsnitt. Du kan välja olika avsnitt genom att klicka på menyn längst upp i filmfönstret.  
Programblad för avslutningskonferensen Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

Frågor och svar kopplade till avslutningskonferensen

Magasinet Tillsammans

PDF 5 MB. Öppnas i nytt fönster

I magasinet Tillsammans sammanfattas Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionens arbete med regeringsuppdraget Samverkan mot överskuldsättning (2016-2019).

 

Senast granskad 2 juli 2020