Budgetkalkylen

Behöver du hjälp att få koll på din ekonomi kan du använda dig av Konsumentverkets budgetkalkyl.

I Konsumentverkets budgetkalkyl kan du mata in detaljerade uppgifter om din ekonomi och se hur olika förändringar kommer att påverka dig. Det är ett bra verktyg för att få ett helhetsgrepp om din ekonomi.

Ha fakta om din ekonomi tillgänglig

Innan du gör en budget för ditt hushåll är det bra om du har fakta om din ekonomi tillgänglig. Det kan vara de senaste månadernas räkningar, kontoutdrag och kanske din senaste självdeklaration.

I budgetkalkylen kan du välja att hämta in beräknade kostnader för olika utgiftsposter som Konsumentverket beräknar varje år.

Läs mer om Konsumentverkets beräknade hushållskostnader

Så kan du använda en budget

Budgetkalkylen är ett oberoende verktyg som visar de kostnader som finns kopplade till din privatekonomi. Tanken är att du själv ska fatta beslut om hur du vill att din ekonomi och din budget ska se ut. Kalkylen är ett sätt att få en bild av läget och vad som passar bäst för just dina behov.

Som användare bör du inte fatta ett beslut enbart på den information som presenteras här, eftersom de faktiska kostnaderna kan variera från våra beräknade hushållskostnader.

Beräknad tidsåtgång 15-25 minuter