Förklaring till kostnadsposterna

Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad som är en rimlig nivå för några av hushållens kostnader. Här kan du se vad de olika kostnadsposterna innehåller.

Hushållsgemensamma kostnader

Hushållsgemensamma kostnader beräknas utifrån hushållsstorlek. Beräkningar görs utifrån hushåll med 1–7 personer. Vid behov av beräkningar för större hushåll än sju personer kan mellanskillnaden mellan hushåll med sex personer och hushåll med sju personer läggas till för varje ytterligare person i hushållet.

Kostnader för förbrukningsvaror

Dagligvaror som främst används för vård och skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper, batterier, ledlampor med mera.

Kostnader för hemutrustning

Möbler, husgeråd, tv, dator med mera. Frys, diskmaskin och tvättmaskin ingår inte.

Kostnader för medier

Kostnad för bredband, abonnemang för mobiltelefon, streamingtjänster, dagstidning med mera.

Kostnader för hemförsäkring

Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbelopp och bostadsort.

  • Storstad; över 200 000 invånare. 
  • Mellanstor stad; 50 000–200 000 invånare. 
  • Mindre tätort; under 50 000 invånare.

Kostnader för hushållsel

Hushållsel i lägenhet för exempelvis belysning och annan elektrisk utrustning.

Kostnader för vatten och avlopp

För personlig hygien, wc, matlagning med mera.

Individuella kostnader

Individuella kostnader beräknas utifrån ålder och kön. I budgetkalkylen och i magasinet Koll på pengarna presenteras en genomsnittskostnad för flickor och pojkar, kvinnor och män. Under öppna data finns alla kostnader specificerade för respektive kön och åldersgrupp.

Kostnader för personlig hygien

Gäller sådant som tvål, tandkräm, blöjor, hårklippning med mera, samt kostnader för ett årligt tandläkarbesök (undersökning) för vuxna.

Kostnader för kläder och skor

Ett basbehov av vanliga kläder och skor som används till vardags, på fritiden och för något festligare tillfälle. Här ingår även tillbehör som väska, klocka och paraply.

Kostnader för fritid och lek

Kostnader för vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel, föreningsavgift med mera.

Kostnader för mobiltelefon

Kostnaden för själva mobiltelefonen beräknas per individ. Abonnemanget däremot beräknas på hushållsnivå.

Kostnader för barn- och ungdomsförsäkring

Kostnad för sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar.

Kostnader för barnutrustning

Bilbarnstol, barnvagn och barnsäng med tillbehör för att bädda, skötbord med mera för att sköta barnet.

Kostnader för mat

All mat lagas hemma, inklusive matlåda

Matkostnader för alla måltider som ingår i Konsumentverkets matsedel. Matsedeln är en fyraveckors näringsberäknad matsedel som täcker dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp. Matsedeln består av frukost, lunch, middag och 2–3 mellanmål. Övriga matkostnader som du har för exempelvis festmåltider och extra fika, hemma eller på uteställe, ingår inte i beräkningen. Du måste själv lägga till den kostnad du har för detta. Använd gärna kostnadsberäkningarna som referensvärden när du planerar din egen matbudget. 

All mat lagas hemma utom lunch vardagar

Matkostnader för alla måltider i matsedeln utom lunch fem dagar per vecka. Vi räknar med att barnen äter i skolan och vuxna köper lunchmat. Den kostnaden behöver du därför lägga till själv.

Rapport 2021:3 Beskrivning av Konsumentverkets beräknade hushållskostnader

PDF 584 KB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten visar vilken metod och vilka avgränsningar som har använts för att beräkna hushållskostnaderna.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 25 november 2022