Förklaring till kostnadsposterna

Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad som är en rimlig nivå för några av hushållens kostnader. Här kan du se vad de olika kostnadsposterna innehåller.

Beräkningarna ska ses som ungefärliga kostnader och vanligtvis brukar det inte vara så stora förändringar från år till år. Under året har dock flera oväntade händelser inträffat i vår omvärld som påverkat priserna för bland annat livsmedel, drivmedel och energi kraftigt. Beräkningarna för 2022 togs fram innan dessa händelser ägde rum.

Du som använder beräkningarna behöver därför vara medveten om att kostnaderna för framför allt livsmedel och hushållsel kan vara högre än vad Konsumentverket har beräknat för i år. Konsumentverket kommer inte att ta fram några nya beräkningar för 2022. Däremot räknar vi med att årets prisförändringar sannolikt kommer att påverka de konsumentprisindex och prismätningar som vi använder som underlag för Konsumentverkets beräknade hushållskostnader för 2023.

Hushållsgemensamma kostnader

Hushållsgemensamma kostnader beräknas utifrån hushållsstorlek. Beräkningar görs utifrån hushåll med 1–7 personer. Vid behov av beräkningar för större hushåll än sju personer kan mellanskillnaden mellan hushåll med sex personer och hushåll  med sju personer läggas till för varje ytterligare person i hushållet.

Kostnader för förbrukningsvaror

Dagligvaror som främst används för vård och skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper med mera.

Kostnader för hemutrustning

Möbler, husgeråd, tv, dator med mera. Frys, diskmaskin och tvättmaskin ingår inte.

Kostnader för medier

Kostnad för bredband, abonnemang för mobiltelefon, streamingtjänster, dagstidning med mera.

Kostnader för hemförsäkring

Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbelopp och bostadsort.

  • Storstad; över 200 000 invånare. 
  • Mellanstor stad; 50 000–200 000 invånare. 
  • Mindre tätort; under 50 000 invånare.

Kostnader för hushållsel

Hushållsel i lägenhet för exempelvis belysning och annan elektrisk utrustning

Kostnader för vatten och avlopp

För personlig hygien, wc, matlagning med mera.

Individuella kostnader

Individuella kostnader beräknas utifrån ålder och kön. I budgetkalkylen och i magasinet Koll på pengarna presenteras en genomsnittskostnad för flickor och pojkar, kvinnor och män. Under Öppna data finns alla kostnader specificerade för respektive kön och åldersgrupp.

Kostnader för personlig hygien

Gäller sådant som tvål, tandkräm, blöjor, hårklippning med mera, samt kostnader för ett årligt tandläkarbesök (undersökning) för vuxna.

Kostnader för kläder och skor

Ett basbehov av vanliga kläder och skor som används till vardags, på fritiden och för något festligare tillfälle. Här ingår även tillbehör som väska, klocka och paraply.

Kostnader för fritid och lek

Kostnader för vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel, föreningsavgift med mera.

Kostnader för mobiltelefon

Kostnaden för själva mobiltelefon. Abonnemanget beräknas på hushållsnivå.

Kostnader för barn- och ungdomsförsäkring

Kostnad för sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar.

Kostnader för barnutrustning

Bilbarnstol, barnvagn och barnsäng med tillbehör för att bädda, skötbord med mera för att sköta barnet.

Kostnader för mat

All mat lagas hemma (inklusive matlåda)

Matkostnader för alla måltider som ingår i Konsumentverkets matsedel. Matsedeln är en fyraveckors näringsberäknad matsedel som täcker dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp. Matsedeln består av frukost, lunch, middag och 2–3 mellanmål. Övriga matkostnader som du har för exempelvis festmåltider och extra fika (hemma eller på uteställe) ingår inte i beräkningen. Du måste själv lägga till den kostnad du har för detta. Använd gärna kostnadsberäkningarna som referensvärden när du planerar din egen matbudget. 

All mat lagas hemma utom lunch vardagar

Matkostnader för alla måltider i matsedeln utom lunch fem dagar per vecka. (Barnen äter i skolan och vuxna köper lunchmat).

Rapport 2021:3 Beskrivning av Konsumentverkets beräknade hushållskostnader

PDF 584 KB. Öppnas i nytt fönster

Varje år beräknar Konsumentverket kostnader för en rimlig konsumtion för några av hushållens vanligaste utgifter. Rapporten visar vilken metod och vilka avgränsningar som har använts för att beräkna kostnaderna. Siffrorna gäller för 2022.

Senast granskad 2 november 2021