Betänkande: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109)

Remissyttrande: 11 januari 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer:  2015/1656

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande