Ett tandvårds-stöd för alla SOU 2015:76 (S2015/05570/FS)

Remissyttrande: 12 januari 2016
REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/1383

Regeringskansliet
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårds-stöd för alla – fler och starkare patienter samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård (S2015/060302/FS)

Konsumentverkets erfarenheter genom upplysningstjänsten för konsumenter, är att patienterna i dag har svårt att värdera om de får rätt vård och om priset de betalar är rimligt. Konsumentverket välkomnar därför utredningens förslag att tillsätta en utredning för att föreslå konkreta åtgärder för ett förbättrat konsumentskydd.

Konsumentverket har varit i direktkontakt med projektledaren för uppdraget att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård och har därvid särskilt framhållit vikten av att alla vårdgivare ansluter sig till tjänsten.


Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. 

Ivar Rönnbäck
Beslutande