EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering

Remissyttrande: 13 oktober 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1046

Justitiedepartementet
Enheten för immaterialrätt och transporträtt
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inte några synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av vikarierande avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också Jan Nyquist och föredragande Angelica Lillback deltagit.

Joachim Allard
Beslutande

Angelica Lillback
Föredragande